PKIpartners blog met informatie en berichten over PKIoverheid en certificaat gerelateerde onderwerpen.

Ruim tweederde van certificaten van lokale overheden voldoet (nog) niet aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NIS2)

De lokale overheid, inclusief provincies, waterschappen en gemeenten, beheert een diversiteit aan online processen en portalen die beveiliging vereisen. Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) waarschuwt voor opkomende dreigingen De...
Uitspraak elektronische handtekening versus bank

Uitspraak elektronische handtekening versus bank

Er is een uitspraak geweest van het financiële klachteninstituut Kifid. Deze uitspraak stelt dat een rechtsgeldige (gekwalificeerde) elektronische handtekening geaccepteerd had moeten worden. Eén en ander is terug te lezen in de uitspraak die op 15 augustus jl. werd...

Lees meer
Beste CISO, hoe heb jij je vakantievervanging geregeld? 

Beste CISO, hoe heb jij je vakantievervanging geregeld? 

Nu het nog altijd volop vakantieperiode is, ontvangen we door de dag heen meerdere afwezigheidsmeldingen vanuit e-mailprogramma’s. Je kent ze wel, de standaard out-of-office replies die er ongeveer zo uitzien: Beste relatie, Ik ben van-dan-tot-dan afwezig. Voor...

Lees meer
Top 5 van onze best gelezen blogs

Top 5 van onze best gelezen blogs

Soms is het goed om even stil te staan. Zodat je terug kunt kijken naar wat er al bereikt is. Daarom delen we onze 5 best gelezen blogs. Ook omdat we regelmatig nieuwe inschrijvers op deze nieuwsbrief mogen verwelkomen.   Voor hen zijn deze onderwerpen...

Lees meer
De kracht van samenwerking: eHerkenning 3 met korting

De kracht van samenwerking: eHerkenning 3 met korting

Nog even in de herhaling: wat is eHerkenning 3 ook alweer? In gewoon Nederlands uitgelegd, als burger kun je met je DigiD inloggen bij de overheid, en als medewerker bij een bedrijf of organisatie doe je dit door middel van eHerkenning. ‘We werken sinds jaar en...

Lees meer
Veranderingen binnen je organisatie? Informeer ons. 

Veranderingen binnen je organisatie? Informeer ons. 

‘Als er een verandering is rondom een certificaatbeheerder dan is het zaak dat er actie ondernomen wordt. Want dit is een wijziging die echt impact heeft binnen je organisatie. Wijs, om te beginnen, een ander persoon aan zodat het juiste certificaat geleverd kan...

Lees meer
Testcertificaten voor beroepsbeoefenaars

Testcertificaten voor beroepsbeoefenaars

Beroepsbeoefenaars, zoals accountants, notarissen en gerechtsdeurwaarders hebben een speciaal certificaat nodig waarin hun beroepstitel opgenomen is. Maar soms heb je geen van deze beroepstitels, maar tóch een dergelijk certificaat nodig om een applicatie of...

Lees meer
PKIontwikkelingen: welke certificaatvervanging is gaande?

PKIontwikkelingen: welke certificaatvervanging is gaande?

‘Er zijn, door de berichtgeving in de markt, nogal wat mensen die denken dat PKIoverheid gaat stoppen. Maar dat is niet waar. Het gaat enkel om de website-certificaten die na december 2022 niet meer uitgegeven worden en dat heeft voor lang niet iedereen invloed.’ Aan...

Lees meer

Sinds 2011 is PKIpartners voor veel organisaties de steun en toeverlaat voor PKIoverheid certificaten, beroepscertificaten, elektronische handtekeningen en eHerkenning4. Niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook voor beroepsbeoefenaars zoals het notariaat,...

Lees meer