085 90 20 820 | Fax 085 90 20 823 info@pkipartners.nl

‘Dan krijg je ineens bloemen van een klant. Niet nodig, wél attent’, Iris As, projectcoördinator PKIpartners

‘Wat ik leuk vind aan mijn werk bij PKIpartners? Alles in goede banen leiden, bijvoorbeeld door klanten te helpen en ervoor te zorgen dat hun aanvraagproces gemakkelijk en soepel verloopt.’ Aan het woord is Iris As, administratief projectcoördinator bij het bedrijf.

Iris As, projectcoördinator PKIpartners


‘Van nature ben ik graag de spin in het web, zowel tussen de klanten als de collega’s in. Zo werk ik bijvoorbeeld veel samen met mijn collega, maar ook met eigenaar Ton uiteraard. Ik maakt het anderen graag naar de zin door behulpzaam te zijn. En als ik daar een stapje extra voor moet zetten dan vind ik dat geen enkel probleem. Zo moest er bijvoorbeeld een tijdje geleden met spoed een certificaat worden aangevraagd. Dat heb ik snel opgepakt door het proces op de juiste manier te doorlopen. De klant liet bloemen voor me bezorgen. Dat zijn mooie dingen. Al verwacht ik dat soort beloningen totaal niet hoor’, lacht Iris. ‘Het hoort gewoon bij ons werk en vooral bij de persoonlijke en betrokken manier waarop we met onze klanten om willen gaan. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met een certificaataanvraag van een man op leeftijd: hij is de tachtig al gepasseerd. Wanneer het certificaat eenmaal geproduceerd is ga ik dat zelf implementeren samen met de klant. Zijn kantoor zit toevallig toch bij ons in de buurt, dus het is een kleine moeite die waarschijnlijk veel plezier geeft aan de klant in dit geval.’


‘Ik voel me binnen PKI heel vertrouwd, want ik weet hoe het werkt, wat de klanten willen en hoe ik zo goed mogelijk voor ze aan de slag kan. Niet voor niets werk ik al sinds 2012 voor dit bedrijf. Ook dat voelt goed, dat ik al vanaf het begin bij deze organisatie, die zich als onafhankelijke partij richt op advies, begeleiding en het concreet aanvragen van PKIoverheid certificaten en e-herkenning, betrokken ben. Ik durf best te zeggen dat het belangrijk werk is dat we doen’, vervolgt Iris.
 

Iris in drie woorden

Applicaties wisselen immers essentiële informatie uit met elkaar én tussen de ketenpartners onderling. Dit informatietransport dient door middel van cryptografie beschermd en ‘Hoe mensen me zouden omschrijven als ze gevraagd werd dat in drie woorden te doen? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dan aan termen als ‘betrouwbaar’, ‘zelfstandig’ en ‘doorpakker’. En daar herken ik mezelf ook wel in. Wanneer ik me eenmaal in iets vastbijt dan laat ik niet zo snel meer los. Dat past ook wel bij de rol die ik heb, want hetgeen ik oppak is niet alleen administratie, maar ook een stukje commercieel, dienstverlening en office management. Geen dag is hetzelfde, geen periode gelijk. Dat maakt het zo afwisselend waardoor ik me hier als een vis in het water voel. Eigenlijk, nu ik er zo over nadenk, voel ik me een beetje het vangnet voor iedereen. Dat ik het hele proces, van initieel contact tot het aanvragen en ontvangen van het certificaat meemaak vind ik mooi. Facturen, projecten, offertes: ik pak alles aan wat er op een dag voorbij komt. Ik heb niet met alle klanten persoonlijk contact, sommige spreek ik maar ééns per twee jaar, maar als er een probleem is dan gaan we door tot het opgelost is. Wanneer er bijvoorbeeld een melding komt dat er een bepaald certificaat aangevraagd moet worden, dan bereid ik alles voor in het systeem zodat de aanvraag zo soepel mogelijk verloopt. We helpen klanten tot in detail met de aanvraag. En dat is ook belangrijk, want zonder certificaat is het niet mogelijk om met de overheid te communiceren of in te schrijven op die ene aanbesteding. Daarin hebben onze klanten eigenlijk niet zoveel keus. Zonder certificaat kunnen ze hun werk niet doen. Aan dat aanvraagproces zijn enorm veel regels verbonden en bepaalde zaken waar men aan moet voldoen. Op dat vlak kan ik echt toegevoegde waarde leveren, alleen al door mijn ervaring. Ik heb al zóveel voorbij zien komen. Vanochtend was ik bijvoorbeeld bezig met de voorbereiding voor een vennootschap onder firma (vof) die uit vier personen bestaat. Alle firmanten zijn bevoegd om te ondertekenen, maar doordat ik me verdiep in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, weet ik dat men maar bevoegd is tot € 500 en ze dus allemáál moeten tekenen. Anders wordt de aanvraag afgekeurd en loopt één en ander vertraging op, soms met grote gevolgen. Wanneer een klant zo’n aanvraag alleen invult, dan is de kans groot dat deze logischerwijs denkt dat hij bevoegd is en dus die ene handtekening voldoende.’

Dit zijn de grootste behoeften van onze klanten

‘Echte, kwalitatieve begeleiding. Dat is de behoefte van onze klanten. Ze willen zelf niet te veel over certificaten na hoeven denken. Over wie waar moet tekenen. Over welk vinkje waar gezet moet worden. Over wanneer welk certificaat verlengd moet worden. Naast het feit dat ze er vaak niet zoveel zin in hebben, het is immers hun core business niet, hebben ze vaak ook niet voldoende kennis of onvoldoende tijd om het razend druk is. Dat is ook één van de redenen waarom we een herinnering sturen als een bepaald certificaat aan verlenging toe is. We houden ook in de gaten of men deze verlenging daadwerkelijk oppakt. En als dat niet zo is dan bellen we deze partijen actief na om te voorkomen dat ze in de problemen raken door verlopen certificaten. Zo werden in 2012 certificaten verplicht voor administratiekantoren. Toen deze na drie jaar, in 2015 dus, verlengd moesten worden, was het erg druk bij ons. In 2018 volgde opnieuw een verlengingsronde. Toen werden ze twee jaar geldig, dus in 2020 volgde wéér een grootschalige vernieuwingsronde. Dat zijn overigens de maanden waarin ik helemaal in mijn nopjes ben. Ik ben gewoon op mijn best als het druk is. En waar ik het meest trots op ben? Ten eerste dat ik er al vanaf het begin bij ben en het bedrijf heb zien ontwikkelen.’

‘En, tot slot, vind ik het ook heel mooi dat klanten, sommigen heb ik dan al jaren niet gesproken, verwonderd opmerken dat ik nog steeds van de partij ben na al die jaren. Dat zijn leuke momenten. Ik hoop dit werk dan ook nog heel lang te blijven doen’, besluit Iris.
 

PKIpartners door KPN geselecteerd als voorkeursagent lokale overheid

KPN heeft PKIpartners als voorkeursagent geselecteerd om de ontzorging van het beheren van PKIoverheid certificaten namens lokale overheden op zich te nemen (certificate life cycle management). 


Speciale dienst – PKIoverheid desk

Het partnerschap tussen KPN en PKIpartners is een logische volgende stap die is gezet als uitbreiding op de samenwerking in het mkb en met vele anderen. PKIpartners heeft voor lokale overheden deze specifieke dienst ontwikkeld waarbij persoonlijk contact, bereikbaarheid en afstemming met de ketenleveranciers met stip op één staan. En dat is nodig…

Essentiële informatie-uitwisseling tussen applicaties

Applicaties wisselen immers essentiële informatie uit met elkaar én tussen de ketenpartners onderling. Dit informatietransport dient door middel van cryptografie beschermd en zonder twijfel herleiden te zijn als van én naar de desbetreffende lokale overheid.

Onderhoud vraagt om aandacht en de juiste focus

Het onderhoud van PKIoverheidcertificaten en elektronische handtekeningen vraagt om aandacht, nauwkeurigheid en sturing op geldigheidstermijnen en doorlooptijden. Tegelijkertijd zijn er ook geregeld invloeden die de vereiste nauwkeurigheid complex maken. Door die invloeden kunnen websites en verbindingen verstoord raken of zelfs uitvallen. En dan beginnen de moeilijkheden pas écht…

Belangrijke onverwachte invloeden

Misschien vraag je je af over welke invloeden we het hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Onvoldoende informatie en ondersteuning vanuit Logius.
  • Gebrekkige communicatie vanuit de Trust Service provider.
  • Mutaties van contactpersonen en (applicatie)beheerders intern en extern.
  • Plotselinge aanpassingen in toezicht en regelgeving.
  • Toenemende werkdruk.
  • Aanpassingen op en introductie van nieuwe wet- en regelgeving.

Vaste vertrouwenspartner met kennis van zaken, veel ervaring én het netwerk

KPN heeft PKIpartners geselecteerd als voorkeursagent lokale overheid voor haar vertrouwensdiensten als PKIoverheid, eHerkenning, eSeals en eSigning.

PKIpartners bedient als PKIoverheid specialist midden-, klein- en grootbedrijf, maar ook veel beroepsoefenaars. PKIpartners neemt de zorg omtrent het beheer weg en stuurt proactief op de geldigheid en continuïteit. Ook houden we rekening met de tijd die jij of je ketenpartner nodig hebt voor elke aanvraag of vernieuwing. Deze dienst is ontwikkeld in samenwerking met lokale overheden, medewerkers KPN Local Government en specialisten van PKIpartners. 

Behoefte aan informatie

Kortom, er is veel behoefte aan informatie, advies en ondersteuning voor het beheer (life cycle management) van PKIoverheid certificaten en gekwalificeerde elektronische handtekeningen. En de antwoorden op die behoeften vind je terug in onze beloften: persoonlijke aandacht, beheer, continuïteit waarborgen én het bieden van zekerheid. 

Neem contact op met Iris of Ton

Indien je benieuwd ben naar wat PKIpartners specifiek voor je kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 085 9020820, per e-mail info@pkipartners.nl óf je bezoekt eenvoudig onze contactpagina.

Casus voor sofwareleveranciers waarbij PKIoverheid certificaten cruciaal zijn

In dit blog leest u, aan de hand van een praktijkcasus, over de onmisbaarheid van een sterke partner voor PKIoverheid certificaten en gekwalificeerde elektronische handtekeningen. 

PKIoverheid certificaten cruciaal


Wereldwijd oneigenlijk gebruik van certificaten

In juli 2020 stelde internationale internettoezichthouder CA/Browser Forum vast dat er wereldwijd oneigenlijk certificaten in gebruik waren voor onzichtbaar berichtenverkeer. Denk bijvoorbeeld aan SBR, Digipoort, Digikoppeling en eHerkenning. Dat bleek niet de bedoeling, want deze certificaten waren bestemd voor het waarmerken van op het internet zichtbare en vindbare websites.

De sanctie? Intrekken van de PKIoverheid certificaten

Nederlandse toezichthouder Logius kreeg de dwingende instructie om dit probleem op te lossen; met als sanctie dat alle uitgegeven PKIoverheid certificaten als onbetrouwbaar zouden worden aangemerkt of zelfs mogelijk zouden worden ingetrokken. Een immense uitdaging, want meer dan 25.000 bedrijven, lokale overheden, Rijksoverheid en zorginstellingen werden geraakt. Zo groeide een ogenschijnlijke kleinigheid, die historisch zo was ontstaan, uit tot een situatie waar in 2020 direct en uiterst serieus actie op ondernomen moest worden.

‘Ton is bijzonder meedenkend. En in geval van calamiteiten trekken we al snel samen op om de crisis te bezweren. Het voelt echt als samen schouder aan schouder staan om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. PKIpartners is de enige partner waar ik, vanuit mijn rol als certificaatbeheerder, op die manier mee omga. En dat is al vanaf 2011 zo. Ton en ik hebben een band opgebouwd, en ook met collega Iris is dat zo.’ 

Kenny Kroon, Senior Software Ontwikkelaar

De opdracht? Voor berichtenverkeer én websites

Het lastige aan deze situatie was dat het niet alleen de certificaatvervanging voor berichtenverkeer betrof. Ook certificaten voor websites moesten worden vervangen. Dat betekende, in geval van marktleider in fiscale software Nextens, dat nauwkeurig uitgezocht moest worden welke gebruikers welk type certificaat in gebruik hadden en in welke applicatie. Ook moest worden bekeken of deze certificaten in het geheel vernieuwd moesten worden of konden worden vervangen met een tijdelijk certificaat. Tel daar de relatief korte periode van 26 weken waarin een en ander geregeld moet worden bij op en de uitdaging is helder…

De conclusie

Certificaten vragen om een strategische partner voor implementatie en beheer. Maakt u zich als applicatieontwikkelaar, net als vele anderen, al langer zorgen over dat cruciale PKIoverheid certificaat voor uw klanten en de impact op de werking van uw applicatie? Weet u niet zeker of dit juridisch en praktisch wel goed op orde is en wat voor effect dat kan hebben op de klanttevredenheid? En heeft u de juiste onafhankelijke partner nog niet gevonden?

Neem contact op

Neem dan contact met ons op. PKIpartners staat u als applicatieleverancier bij en zorgt dat uw klanten het juiste certificaat aanvragen en geïnstalleerd krijgen. We begeleiden uw klanten bij elke stap van het proces en zorgen dat de applicatie probleemloos blijft werken omdat ook de verloopdata van de certificaten door PKIpartners worden bewaakt. We delen graag, volledig vrijblijvend, onze kennis met u. U bereikt ons rechtstreeks via 085 9020 820 of via info@pkipartners.nl

PKIpartners in een modern jasje: sinds 2011 uw partner voor de toekomst

Sinds 2011 is PKIpartners voor veel organisaties de steun en toeverlaat voor PKIoverheid certificaten, beroepscertificaten, elektronische handtekeningen en eHerkenning4. Niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook voor beroepsbeoefenaars zoals het notariaat, accountancy en gerechtsdeurwaarders, onderwijsinstellingen en lokale overheden leveren we certificaatbeheer als dienst.

Ton Oosterwijk, directeur PKIpartners

Hier staan we voor: van zzp tot beursgenoteerd

Ons doel is klanttevredenheid door een full service ondersteuning bij aanvragen, installatie en het beheer van uw certificaten. Wij maken daarbij geen onderscheid om wat voor soort klant het gaat; wij doen dit van zzp tot beursgenoteerd, voor communicatie via Digipoort tot het ondertekenen van overeenkomsten en aanbestedingen.  

Onze doelstelling is om het eenvoudiger voor u te maken en op soepele wijze uw PKIoverheid certificaten aan te vragen en bij u te implementeren. Daarin zijn we een bewezen specialist. Wij bereiden alles voor en begeleiden u volledig bij de aanvraag zodat alles snel en soepel verloopt.

Nieuw logo, nieuwe website – úw toepassing centraal 

Nu, in 2021, is het tijd voor een meer eigentijdse uitstraling met een nieuw logo en een nieuwe website. Maar omdat we goed begrijpen dat u druk bent en dit voor u geen wereldschokkend nieuws is, houden we het kort. Bezoek onze website die is opgebouwd met ú als uitgangspunt: de toepassing van de certificaten staat centraal. 

PKI-rond-overheid-certificaat-partners_logo_R_2021_RGB_diap
Het nieuwe logo van PKIpartners
Het oude logo van PKIpartners

Samenwerken: alleen ga je sneller, samen kom je verder

IT, techniek, overheid, security: het is ingewikkelde materie waarin veel veranderingen voorkomen. Veranderingen die, aangewakkerd door de coronacrisis, in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. PKIpartners werkt sinds jaar en dag veel samen met producenten en softwareontwikkelaars. Deze relevante informatie willen we graag met u gaan delen om u te helpen met uw bedrijfsvoering. 

Informatie en achtergronden: een maandelijkse nieuwsbrief 

De artikelen uit deze maandelijkse nieuwsbrief worden ook op onze website geplaatst en gedeeld op TwitterFacebook en natuurlijk LinkedIn. Als u zelf een onderwerp heeft dat u graag verdiept wilt zien, stuur dan gerust een e-mail naar info@pkipartners.nl. Of bel mij gewoon even. Dat is immers net zo gemakkelijk en persoonlijk. U bereikt me op 085 90 20 820.

Tot slot – dank u wel

Dank u wel voor het in ons gestelde vertrouwen, velen van u vertrouwen al 10 jaar op onze dienstverlening, de service én het persoonlijke contact. We staan u met plezier bij. Ook in de komende 10 jaar.