‘Nederland was klaar voor de digitale rijbewijsfoto’, Ron Tuinenburg en Bob Willems, oprichters de Pasfoto-organisatie

Ron-Tuinenburg-de-Pasfoto-organisatie-PKIpartners-

Ron Tuinenburg, oprichter de Pasfoto-organisatie  

Al 1,6 miljoen digitale pasfoto’s hebben ze gemaakt voor hun klanten binnen de diverse marktsegmenten. Ontmoet de mannen achter de Pasfoto-organisatie, een bedrijf dat via meer dan duizend (!) locaties in Nederland veilig, snel én online, digitale pasfoto’s levert van medewerkers, leden, supporters of burgers. In dit artikel staan we stil bij de pasfoto voor het rijbewijs wanneer mensen dit online verlengen. Omdat ook de Pasfoto-organisatie, net als PKIpartners, volop te maken heeft met online (rechts)zekerheid en alles wat daarmee samenhangt, geven we ze graag een welverdiend podium in onze PKIupdate van deze maand.   

Bob Willems, oprichter de Pasfoto-organisatie 

Bob Willems, oprichter de Pasfoto-organisatie  

Digitale pasfoto’s voor verschillende doeleinden  

Bob Willems vertelt: ‘Wat we in basis doen is het volgende. We maken en leveren digitale pasfoto’s voor verschillende doeleinden. Dat kan gaan om een pasfoto voor de verlenging of vernieuwing van een rijbewijs, een pasfoto voor een seizoenkaart of een medewerkerspasfoto voor een pas die toegang tot het bedrijfspand van grote corporate organisaties geeft.’  

Gouvernementeel id: een toekomst vol groei  

Ron Tuinenburg vult aan: ‘Onze dienstverlening is ontstaan vanuit het verleden waarin we grote Nederlandse, commerciële bedrijven als klant hadden. Omdat we niet tevreden waren over onze schaalbaarheid, zijn we ons op de documenten gaan richten die uitgegeven worden door de overheid. Denk dan aan paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Dat is inmiddels alweer zo’n 10 jaar geleden. Door onze focus te verleggen van commercie naar overheid, dus naar gouvernementeel id, hebben we onszelf in staat gesteld om stevig te groeien. Binnen dat werkveld worden immers structureel veel pasfoto’s gemaakt op jaarbasis.’  

De overeenkomst: digitale veiligheid  

‘De overeenkomst met PKIpartners is helder: ons raakvlak gaat vooral over digitale (rechts)zekerheid & veiligheid. Want met het digitaal aanleveren van pasfoto’s heb je daar ook mee te maken; het is een stuk veiliger dan de papieren versies waar nog altijd mee gewerkt wordt’, vervolgt Ron. ‘Verder hebben we, net als dat bij PKIpartners het geval is, te maken met een hoge mate van (rechts)zekerheid & security. Kijkend naar Security: we zijn nu met een grote stap bezig om alle pasfotomakers te laten inloggen in onze applicatie op eIDAS-niveau. En ook dat gebeurt met certificaten. Onze historie met Ton, de oprichter en eigenaar van PKIpartners, gaat al ver terug. In het verleden hebben we diverse projecten samen opgepakt.  

Digitale verzending naar overheid  

Bob: ‘Binnen ons aanbod blijft de rol van de bekende pasfotograaf overigens hetzelfde als voorheen, met dat verschil dat de foto niet meer geprint wordt, maar digitaal verzonden naar de RDW. In de digitale keten zijn uiteraard een aantal belangrijke checks ingebouwd die garanderen dat de persoon op de foto ook écht de persoon is die aangeeft dit te zijn. Wanneer er bepaalde informatie onjuist is, dan kan deze persoon zijn rijbewijs en hopelijk in de toekomst de identiteitskaart dus ook niet online verlengen. Kortom, de veiligheid van de Nederlandse burger wordt door deze aanpak verder vergroot. En datzelfde geldt voor de medewerker van Burgerzaken: hij of zij is immers niet meer chantabel.’  

Positieve user experience burger vergroot  

Ron: ‘De positieve user experience voor de burger is bovendien een stuk toegenomen, want nu voorkom je situaties waarin een pasfoto op het gemeentehuis wordt afgekeurd waarna de burger opnieuw de gang naar de fotograaf moet maken. En door deze digitaliseringsslag is de security veel beter, ook omdat de foto op het document in kwaliteit toegenomen is.’ ‘Klopt’, vult Bob aan, ‘het is immers geen subjectieve beoordeling van een persoon meer die bepaalt of een foto voldoet, maar dit wordt onafhankelijk en steeds op exact dezelfde manier vastgesteld door een systeem dat vanuit enen en nullen werkt.’  

Eindeloos geduld, bergen energie én veel doorzettingsvermogen  

Bob vervolgt: ‘Dat we nu staan waar we staan maakt ons gepast trots, want het heeft veel tijd, energie én inbreng van kwaliteit gekost om zover te komen. Want werken met de overheid is niet alleen prettig en interessant vanwege de enorme groeimogelijkheden, het is ook een wereld vol bureaucratie waarin je soms eindeloos geduldig moet zijn en tegelijkertijd veel doorzettingsvermogen aan de dag moet leggen. Dat we, zonder externe investeerders te betrekken, nu op dit punt gekomen zijn is heel mooi.’  

Innovatie loont en de aanhouder wint  

‘Naar de toekomst toe zien we volop kansen voor andere overheidsdocumenten, zoals paspoorten of identiteitskaarten. Want wat met een rijbewijs kan, kan uiteindelijk ook met overige documenten’, besluit Ron. ‘En als je dan beseft dat er op dit moment al meer dan 90% van de Nederlandse gemeentes aangesloten zijn, dan kún je niet anders dan constateren dat de toekomst van de Pasfoto-organisatie er hoopvol uitziet.’  

Verregaande digitalisering: de mens tussen afhankelijkheid en bewuste keuzes in. 

verregaande digitalisering: de mens tussen afhankelijkheid en bewuste keuzes in.

In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is er een opmerkelijke trend die niet te missen is: nagenoeg alles wordt gedigitaliseerd. Van onze dagelijkse communicatie en entertainment tot onze transportmiddelen en zelfs onze huizen: alles lijkt verbonden te zijn met het wereldwijde web. Maar wat betekent dit voor ons als individuen en als samenleving? Is de digitale revolutie een zegen of brengt ze ons in een staat van een afhankelijkheid waar we ons nog niet volledig bewust van zijn? 

VanMoof: een sprekend voorbeeld 

Een voorbeeld dat de kwetsbaarheid van deze digitale afhankelijkheid illustreert, is het verhaal van fietsenfabrikant VanMoof. Deze fabrikant biedt ‘slimme’ fietsen aan, die via de smartphone kunnen worden vergrendeld en ontgrendeld. Klinkt handig, toch? Maar hier schuilt een diepere kwestie: om deze functie te gebruiken, ben je afhankelijk van de smartphone die gekoppeld is aan de fiets ie weer gekoppeld is aan de certificaatservers van VanMoof. Wat als die servers falen, worden gehackt of als het bedrijf, zoals nu gebeurd is, het bedrijf bijna failliet ging. Plotseling kunnen gebruikers van deze ‘slimme’ fietsen zich buitengesloten voelen van hun eigen vervoermiddel. En in het ergste geval ís dat ook zo: want het ontgrendelen van deze fietsen werkt via de certificaatservers van VanMoof of aanverwanten. Dit brengt ons bij de kern van het digitaliseringsdebat: beseffen mensen wel echt wat er met hun gegevens en digitale afhankelijkheden gebeurt? 

Al filosoferend: hoe afhankelijk zijn we van certificaten geworden? 

Het is essentieel om te begrijpen dat digitalisering niet slecht is. Het heeft ons leven op talloze manieren verbeterd, van efficiëntere communicatie tot toegang tot ongekende hoeveelheden informatie. Slimme huishoudelijke apparaten kunnen ons leven gemakkelijker maken, maar we moeten ons bewust zijn van de implicaties. Als we onze huizen volproppen met slimme apparaten, van thermostaten tot koelkasten, creëren we een omgeving die afhankelijk is van een constant functionerend digitaal ecosysteem. Dit kan geweldig zijn, zolang alles goed gaat. Maar wat als er een storing is, een beveiligingslek of zelfs een aanval door kwaadwillende hackers? 

Grote innovaties gaan gepaard met grote maatschappelijke veranderingen  

In het geval van digitalisering is het van essentieel belang dat we niet alleen accepteren wat er gebeurt, maar ook dat we bewuste keuzes maken en scherp blijven.  

Graag geven we je enkele overwegingen mee:  

Informatiebewustzijn: we moeten ons bewust zijn van welke informatie we delen en met wie. Bedrijven en platforms verzamelen vaak gegevens over ons gedrag en gebruiken deze voor uiteenlopende doeleinden. Het is aan ons om te begrijpen wat er met onze gegevens gebeurt en welke invloed dit kan hebben op ons leven. 

Digitale hygiëne: net zoals we fysieke hygiëne belangrijk vinden, is het onmisbaar om aandacht te besteden aan onze digitale hygiëne. Sterke wachtwoorden, regelmatige software-updates en antivirusprogramma’s kunnen ons beschermen tegen digitale bedreigingen. 

Alternatieven overwegen: we nodigen je uit om na te denken over alternatieve oplossingen voor digitale afhankelijkheden. Als een slimme thermostaat essentieel is geworden in ons huis, moeten we ook nadenken over wat we zouden doen als deze plotseling niet meer werkt. En over wat de oorzaak is van het niet meer werken. Heb je een alternatief achter de hand of kun je bij voorbaat een slimmere keuze maken?  

Educatie en regulering: in de ideale wereld besteden overheden en onderwijsinstellingen veel meer aandacht besteden aan digitale geletterdheid en de ethiek van technologie. Daarnaast is regulering nodig om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoord omgaan met onze gegevens en digitale afhankelijkheden. 

Kortom, digitalisering is een onvermijdelijke kracht in onze moderne samenleving, maar we mogen niet nalaten om zélf kritisch na te (blijven!) denken over de gevolgen ervan. Het is van vitaal belang dat we in regie blijven over ons digitale leven, bewuste keuzes maken en ons überhaupt bewust zijn van de risico’s. Alleen dan kunnen we de vruchten plukken van deze digitale revolutie zonder onszelf volledig over te leveren aan de grillen van het huidige én volgende digitale tijdperk. 

Even door filosoferen? Graag!