085 90 20 820 | Fax 085 90 20 823 info@pkipartners.nl

Veranderingen binnen je organisatie? Informeer ons. 

‘Als er een verandering is rondom een certificaatbeheerder dan is het zaak dat er actie ondernomen wordt. Want dit is een wijziging die echt impact heeft binnen je organisatie. Wijs, om te beginnen, een ander persoon aan zodat het juiste certificaat geleverd kan worden. PKIpartners verzorgt niet alleen de levering van dit soort certificaten, we regelen ook het beheer en bewaken welke certificaten er in omloop zijn. Zo houden we bijvoorbeeld de verloopdata bij zodat alle certificaten binnen de betrokken organisatie geldig en actueel zijn.  
Het thema certificaten, beveiligd inloggen en dan ook nog door de juiste persoon, is sowieso een terugkerend thema dat in toenemende mate aandacht krijgt. Zo vindt men bijvoorbeeld dat de manier van inloggen verbeterd moet worden. 

Zo heeft Bureau Financieel Toezicht, kortweg het BFT, de wettelijke uitvoeringstaak om toezicht te houden op de financiële gezondheid van de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaars, gerechtsdeurwaarders en notarissen. Een belangrijke taak, want vanuit kantoren is het verplicht om een aantal keren per jaar cijfers aan te leveren. In totaal gaat dat om zo’n 8.500 indieningen op jaarbasis. En waar dat in het verleden nog om het vullen van een gebruikersnaam en wachtwoord ging, zie je nu de nadruk verlegd is op het rechtsgeldig elektronisch ondertekenen van de indiening. Een goede zaak, want we herinneren ons vast nog de zaken uit media waar door frauduleuze boekingen miljoenen euro’s verduisterd werden door ogenschijnlijk betrouwbare personen.  

Het is van belang dat de indieningen onweerlegbaar zijn en dat wordt gerealiseerd door het zetten van een rechtsgeldige elektronische handtekening met bijvoorbeeld een beroepscertificaat of een persoonsgebonden certificaat al de indiening wordt gedaan door een medewerkers van het kantoor of diens gedelegeerde. 

De eerste stappen  

Dit betekent dat er een elektronische handtekening bijgevoegd is, waardoor je precies na kunt gaan wie er voor een bepaalde (trans)actie getekend heeft. Inmiddels is het, mede door alle zaken die misliepen, verplicht om dit inloggen inderdaad op deze nieuwe manier te doen. Het BFT heeft daartoe een nieuw portaal ingericht. En wat blijkt? Mensen lopen tegen problemen aan en velen daarvan nemen contact op met onze helpdesk. Men wil bijvoorbeeld weten hoe aan het juiste certificaat te komen. En verder krijgen we veel vragen binnen omtrent digitaal ondertekenen en de begeleiding naar nieuwe certificaten. Onze dienstverlening is erop gericht om de beroepsbeoefenaars of de medewerker van het (notariskantoor) kantoor of de gedelegeerde (de boekhouder/accountant) bij te staan in het verkrijgen van een handtekening en het leren gebruiken van de handtekening om een indiening te kunnen tekenen voordat het geüpload wordt.

De oude manier wordt uitgefaseerd 

Ook is het zo dat in de toekomst notariskantoren en gerechtsdeurwaarders zelf hun financiële verslaglegging moeten indienen. De onderliggende stukken moeten wederom rechtsgeldig ondertekend worden geüpload. En we hebben het al vaker gezegd: het is en blijft complexe materie. Zo worden onder het stelsel van PKIoverheid verschillende typen certificaten uitgegeven, die allemaal hun eigen toepassing hebben. Het is dus ook logisch dat er veel vragen zijn: je kunt immers een bepaald persoon námens een organisatie documenten laten ondertekenen en dat betekent nogal wat. Zeker als mensen niet te goeder trouw handelen. Een ander aspect gaat dan weer over de check of het juiste certificaat aanwezig is. In de ideale wereld zou het zo zijn dat als iemand een certificaat gebruikt of dit uploadt, dat het nieuw BFT-portaal dan kijkt naar de juistheid ervan in die specifieke situatie. Maar zo ver zijn we nog niet: die functie zit er nog niet in. Tot die tijd, en uiteraard ook daarna, nodigen we iedereen, die welke vraag dan ook heeft over PKIoverheidcertificaten of iets dat daarmee samenhangt, uit om contact met ons op te nemen. Je bereikt ons rechtstreeks via 085 90 20 820 of info@pkipartners.nl Of je vult het contactformulier in.

Voor meer informatie over het nieuwe DiginBFT portaal kunt  u terecht bij  BFT 

Telefoon: 030 – 251 69 84

e-mail: bft.post@bureauft.nl
website: http://www.bureauft.nl/

‘De ontwikkelingen in certificaatbeheer gaan snel. Rázendsnel’, Gert Heyblom, Commercial Product Manager Identity bij KPN 

‘Toen ik in september 2021 bij KPN startte, bestond de relatie met PKIpartners al. Al snel kwamen eigenaar Ton en ik met elkaar in contact en dat was een bijzonder boeiend gesprek. En tegelijkertijd was het een heel verontrustend gesprek, daar in Haarlem bij PKIpartners op locatie.’

Aan het woord is Gert Heyblom, Commercial Product Manager Identity bij KPN. Hij vertelt over de samenwerking met PKIpartners rondom certificaatbeheer. ‘Men heeft mij namelijk meegenomen in de wereld van PKI, certificaten en de lokale overheid. Naast dat ik merkte hoeveel passie voor het vak er bij dit bedrijf zit, was het ook wel duidelijk dat er werk aan de winkel is. In beginsel dacht ik nog dat een en ander wel mee zou vallen, maar toen ik twee uur later buiten stond drong tot me door dat de zorgen die PKIpartners aan ons uitsprak, reëel zijn. Waar die zorgen dan precies over gingen? Wel, de markt van certificaten is volop aan het veranderen en dat vraagt om snel mee veranderen. Ook vanuit KPN. Denk dan aan het op tijd verlengen van bepaalde certificaten die nodig zijn om het werk van bedrijven, gemeentes en andere instellingen uit te kunnen blijven voeren.’ 

Gert Heyblom, Commercial Product Manager Identity bij KPN 
Gert Heyblom, Commercial Product Manager Identity bij KPN 

PKIoverheid stopt met het uitgeven van publiek vertrouwde webserver certificaten

Gert vervolgt: ‘Die zorgen gaan bijvoorbeeld over het feit dat PKIoverheid stopt met het uitgeven van publiek vertrouwde webserver (SSL/TLS) certificaten. Zo heeft Logius aangekondigd per 4 december 2022 te stoppen met het uitgeven van publiek vertrouwde webserver (SSL/TLS) certificaten onder PKIoverheid. Dit geldt uitsluitend voor de “publiek vertrouwde servercertificaten” en niet voor de andere PKIoverheid certificaten, zoals Private servercertificaten, Private Digipoort, eSeal, Groeps, Beroepscertificaten en Persoonlijke certificaten. Dit betekent dat de uit te geven publiek vertrouwde servercertificaten een maximale geldigheidsduur kunnen hebben tot uiterlijk 4 december 2022. KPN zal in de loop van 2022 de overstap maken naar een nieuwe vervangende oplossing. (Noot van de redactie: deze overstap is inmiddels gemaakt en de certificaten zijn beschikbaar). Deze oplossing zal een veilig en vertrouwd alternatief zijn, welke aan de hoogste security eisen en eIDAS richtlijnen voldoet. De overige dienstverlening die onder PKIoverheid valt, wordt overigens ongewijzigd doorgezet. Klanten hoeven op dit moment nog niets te doen, want onze dienstverlening blijft vooralsnog ongewijzigd en in ieder geval gegarandeerd tot 4 december 2022. Maar feitelijk had ik de werkzaamheden hieromtrent vanuit mijn rol al in december 2021 op willen pakken zodat er meer tijd was geweest om een en ander te regelen.’ 

KPN werkt samen met PKIpartners
KPN werkt samen met PKIpartners

Snel schakelen gewenst 

‘Het betekent in elk geval dat we, en dan niet alleen rondom dit onderwerp, snel moeten schakelen en intensief moeten samenwerken. En dan bij voorkeur met een ervaren, professionele partij als PKIpartners’, aldus Gert. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat zij ons goed kunnen begeleiden bij het aanvragen, controleren en beheren van de relevante certificaten. Wat dat betreft passen we ook wel goed bij elkaar: eigenaar Ton en ik, want ook ik ben vrij pragmatisch van aard en houd ervan om de handen uit de mouwen te steken.’ 

Materie complex: organisaties hebben hulp nodig 

‘En organisaties hebben onze gezamenlijke ondersteuning ook écht nodig. Want alles wat met certificaten te maken heeft behoort niet tot hun core business. Bovendien is de materie complex en is het aanvraagproces van een certificaat geen sinecure. Wanneer een certificaat te laat wordt aangevraagd, dan ontstaat er direct een probleem. Dan kan een gemeente bijvoorbeeld vanaf een bepaald moment geen legitimatiebewijzen meer uitgeven. In de praktijk zien we overigens ook nog dat het aanvragen van te verlengen certificaten bijna altijd te laat gebeurt. Dat komt bijvoorbeeld omdat degene die de certificaten aanvraagt met vakantie is. Of niet meer in dienst. En de herinneringsberichten die verstuurd worden zijn geautomatiseerd, dus dan valt een e-mail al snel tussen wal en schip. Ook als er een reminder wordt verzonden. Daarom raden we partijen bijvoorbeeld aan om áltijd met een functionele mailbox te werken zodat er minder kwetsbaarheid ontstaat in de afhankelijkheid van een persoon. En ik weet dat ook PKIpartners hier erg actief in is.’ 

‘Bovenstaand beschrijf ik overigens een eenvoudig voorbeeld, maar het werkveld beslaat meer. Denk aan zaken als security, identity, e-sealing, e-signing en etc. De ontwikkelingen gaan snel. Rázendsnel. Daar zou je je als bedrijf zorgen over moeten maken, als je dat nog niet geregeld hebt’, vervolgt Gert.  

PKIpartners? Vol accuraat, betrouwbaar en betrokken 

‘Over de samenwerking met  PKIpartners, tot slot, kan ik zeggen dat ik de mensen daar als accuraat, betrouwbaar en betrokken ervaar. Er is veel openheid over en weer en ik hoop dat we nog intenser gaan samenwerken. Voor mij is PKIpartners dé partij die kan helpen om snel, goed en gemakkelijk certificaten aan te vragen. En dat zijn precies de eigenschappen die ingewikkelde wereld van certificaatbeheer nodig heeft’, besluit Gert.  

‘Onze klanten, veelal bewindvoerders, hebben baat bij de ontzorging door PKIpartners’, Suzanne Raven, office- en accountmanager bij 2WorkSoftware

‘Wij hebben samen met Ton een informatief document over PKIoverheid certificaten opgesteld. Dit kun je zien als een soort handleiding PKIoverheid.’ Aan het woord is Suzanne Raven, office- en accountmanager bij 2WorkSoftware. Dit bedrijf biedt een digitale werkplek en assistent inéén. 2Work biedt tijdloze software die breed inzetbaar is over meerdere vakgebieden heen, gericht op het integraal ondersteunen van de bedrijfsprocessen van mkb-organisaties. Klanten hebben veelal beroepen als bewindvoerder, budgetbeheerder en budgetcoach. Met 2Work houden zij tijd over voor de zaken die zij écht belangrijk vinden, zoals het bereiken van een hogere productiviteit of een betere kwaliteit van dienstverlening.

Suzanne Raven, office- en accountmanager bij 2WorkSoftware

Over het KEI-project en onzekerheid bij professionals over PKIoverheid

‘Het informatiedocumentdocument kun je zien als een handleiding die aan deze beroepsgroep uitlegt wat PKIoverheid certificaten zijn en beschrijft waarom ze dit certificaat nodig hebben voor communicatie met de Rechtspraak via Aansluitpunt Toezicht. Onze klanten hebben het PKIoverheidcertificaat nodig voor het KEI-project, een initiatief om tot digitalisering van rechtspraak te komen. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’, aldus Suzanne. ‘Dit betekent dat onze klanten de verschillende rapportages die normaal met de post gaan, nu meer en meer digitaal aan gaan bieden aan de rechtbank. En om dat veilig te laten gebeuren is een PKIoverheid certificaat nodig. Voor onze klanten is dit redelijk gesneden koek, want over het algemeen hebben ze dit soort certificaten al nodig in hun werk, bijvoorbeeld om te communiceren met de Belastingdienst. Je kunt dit certificaat zien als een soort digitaal slot en sleutel voor veilige communicatie. En daar kan het weleens mis gaan: want als alles rondom het certificaat en de installatie daarvan goed gaat is er niet zoveel aan de hand, maar als iets niet werkt, dan weet men niet zo goed hoe dit op te lossen. Daar krijgen we, als 2Work, ook de meeste vragen over en juist daarom is ook de samenwerking met PKIpartners zo interessant. Klanten zijn vaak onzeker en willen weten wat ze precies moeten doen om dit specifieke certificaat juist te installeren. Het kan zijn dat ze ondersteuning nodig hebben bij de installatie en/of controle of alles goed is gegaan. Deze beroepsgroep heeft immers eisen waar aan men moet voldoen en het juist omgaan met dit soort certificaten hoort daar bij.’

2worksoftware

PKIpartners: een betrouwbare full service partij

‘PKIpartners geeft, als betrouwbare full service partij in de markt, duidelijke antwoorden aan onze klanten. Zij ontzorgen volledig op het gebied van PKIoverheid certificaten en zijn op de hoogte van werkelijk álle finesses. Daarnaast waardeer ik de manier waarop ze me als een partner hebben geholpen met het herschrijven van ons informatiedocument. Het document is aangevuld, aangepast en inhoudelijk beter geworden door de hulp van PKIpartners. Zij zitten immers diep in de materie. Daarnaast is het contact met eigenaar Ton gewoon heel prettig: hij dacht goed mee, keek naar waar onze behoeften lagen en benaderde me op een hulpvaardige, niet-commerciële manier. Vooral de kleine weetjes die hij in het document verwerkt heeft voegen waarde toe. Je merkt gewoon aan álles dat ze er verstand van hebben daar’, besluit Suzanne.

‘Linckr, waarom moeilijk doen als het Linckr kan’, Robert Heinen, medeoprichter Urben Prime

‘Waarom moeilijk doen als het Linckr kan? Tegenwoordig regelen we heel wat zaken makkelijk digitaal. De wekelijkse boodschappen. De volgende vakantie. De nieuwe schoenen of een betere laptop. Maar sommige zaken zijn nog steeds een heel gedoe. Neem bijvoorbeeld het kopen van een huis. De makelaar, bank en notaris vragen je het hemd van het lijf. Er zijn stapels formulieren om in te vullen en stukken om aan te leveren. Kan dat niet makkelijker?’ Dat zegt Robert Heinen, medeoprichter van Urben Prime.

Robert Heinen, medeoprichter van Urben Prime.

‘En hoe blijf je de baas over jouw gegevens? Linckr lost het voor je op. Linckr zet de stappen voor je op een rijtje én bewaart je gegevens veilig. En dat allemaal in één super simpele app. Je ziet direct wie nog wat van je wil weten. Officiële gegevens haal je in een handomdraai op. Net zo makkelijk vul je stapels formulieren in zonder overtikken. Alleen nog even aanvullen, controleren en digitaal ondertekenen. En je gegevens? Wat van jou is, blijft van jou. Je geeft aan wie wat van je mag weten en je kunt op elk moment de toestemming intrekken. Met Linckr ben jij de baas over het proces én over je gegevens. Linckr is niet alleen handig als je een huis koopt. Met hetzelfde gemak regel je een testament, een levensverzekering, je pensioen of… eigenlijk al die zaken waar je liever niet te veel tijd aan besteedt. Dus waarom moeilijk doen als het Linckr kan?’

Waarom moeilijk doen als het Linckr kan?

‘Financiële en juridische dienstverlening is uitdagender dan ooit. Het aantal dienstverleners is de afgelopen jaren flink gegroeid. Elke maand komen er concurrenten uit onverwachte hoek bij. Tegelijk maakt striktere wet- en regelgeving het lastig om echt vernieuwende producten te ontwikkelen’, aldus Robert. ‘Neem bijvoorbeeld de aankoop van een huis. De consument kan kiezen uit heel wat makelaars, adviseurs, notarissen en hypotheekverstrekkers. Allemaal mogen ze ongeveer hetzelfde product aanbieden. De perfecte klantreis maakt een vergelijkbaar product onvergelijkbaar goed. Het uitrollen van de gedroomde ervaring vraagt echter om flinke investeringen in tijd en geld.’

‘Linckr brengt de perfecte klantreis snel dichterbij. Linckr combineert alle stappen en gegevens voor complexe transacties in één overzichtelijke app. De klant ziet direct welke gegevens hij wanneer en bij wie moet aanleveren. Via slimme koppelingen worden de gegevens veilig opgehaald bij de officiële bron. Bovendien is de identiteit van de klant geverifieerd en gegarandeerd. Linckr biedt niet alleen de klant ongekend gemak. De gevalideerde gegevens kunnen efficiënt worden geïmporteerd in uw systemen. Handmatig invoeren is verleden tijd. Er is minder procescommunicatie nodig naar de klant. Linckr neemt alle stappen, verzoeken en herinneringen uit handen. U kunt ook beter voldoen aan alle wet- en regelgeving (WFT, WWFT). Linckr is makkelijk te integreren in uw bestaande digitale klantreis, hoe compact of uitgebreid deze ook maar is. Bovendien is Linckr een waardevol platform om nieuwe klanten te werven.’

Over de missie van Linckr en de relatie met PKIpartners

Robert: ‘Wij bieden met Linckr een innovatief consumentenplatform, wat consumenten met dienstverleners verbindt en zorgt dat de consument regie over de eigen gegevens krijgt. Juridische en financiële dienstverleners maken gebruik van gevalideerde consumentendata om hiermee de best passende dienstverlening te realiseren. PKIpartners ken ik al jaren. Het is mede dankzij deze relatie en de vele momenten waarop we met elkaar gesproken hebben, dat bijvoorbeeld de samenwerking met Digidentity tot stand is gekomen. Uiteraard gaan we ook een partnership met PKIpartners aan: we gaan samen optrekken om de markt te benaderen.’
 

Versterking door samenwerking

Robert: ‘Linckr biedt een B2B4C (Business to Business for Consumer) oplossing, waarbij het doel is om een continue en naadloze klantervaring te creëren gedurende de hele klantreis, passend bij de hoge eisen van de consument. Om dergelijke persoonlijke, snelle en gemakkelijke diensten aan de consumenten te leveren en tegelijkertijd een zeer efficiënt proces voor de dienstverleners te creëren, is samenwerking noodzakelijk. Niet alleen tussen de stakeholders (consument & dienstverleners) die betrokken zijn bij de klantreis, maar ook tussen alle betrokken systemen en applicaties. Op die manier kunnen we een ecosysteem creëren dat dat soort klantgerichte samenwerking mogelijk maakt. Linckr zet zo’n ecosysteem op door verschillende stakeholders samen te brengen die een belangrijke rol spelen in de Woonreis (bijv. makelaars, notarissen, financieel adviseurs, banken, verzekeraars, etc.). Ook hebben we verschillende geavanceerde softwareoplossingen hebben we samengevoegd tot één samenhangend platform, dat ook te verbinden is met hun bestaande IT-infrastructuur, -systemen en -toepassingen.’
 

Zó verliep de start

Robert: ‘Linckr is samen met partijen in de makelaardij en het notariaat gestart met De Woonreis: het zorgen voor een overzichtelijke klantreis op basis van herbruikbare data en pre-validatie om de consument een naadloze en gepersonaliseerde, snelle en eenvoudige begeleiding te bieden bij het kopen van een huis. Verder zal Linckr, zoals ontwikkeld voor De Woonreis, samen met partners uit de verzekeringsbranche ingezet worden om de consument een portaal te bieden waarin deze branche kan zorgen voor het zeer klantvriendelijk onboarden van de consument (inclusief identiteitstoets, ophalen data uit bronsystemen en Wwft-check) en op een eenvoudige manier data en documenten op te slaan en te delen.

Daarnaast zal Linckr ingezet worden om de consument periodiek te bevragen over eventuele wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden zodat de dienstverlener kan voldoen aan de eisen met betrekking tot ‘active servicing’. Na een succesvolle start zal Linckr verder doorontwikkeld worden om de andere betrokken partijen in de Woonreis (hypotheekadviseurs, banken, verzekeraars) aan te sluiten. Gevolgd door uitbreiding naar andere klantreizen en marktsegmenten.’
 

‘Ik begrijp de software uitdagingen van accountants én los deze voor ze op’, Marijke Jacobs, oprichter en eigenaar van platform accountancy-software.NU

‘Het idee achter het platform is om verschillende partijen met elkaar te verbinden. Zo zeggen accountants nog weleens teleurgesteld te zijn in de accountancy software die is aangeschaft. Tijdens een demo van een leverancier, zo stelt men, lijken er vaak heel veel mogelijkheden te zijn terwijl de werkelijkheid vaak wat kariger uit lijkt te vallen.’ Aan het woord is Marijke Jacobs, oprichter en eigenaar van het platform accountancy-software.NU, dat het antwoord vormt op softwarevraagstukken binnen accountancy.

Marijke Jacobs, oprichter en eigenaar van platform accountancy-software.NU

Door de wol geverfde ondernemer

Aan ervaring in de accountancywereld schort het bij Marijke niet. Van een start als directeur bij Compunet (één van de grootste Exact dealers), haar rol als verantwoordelijke bij de Exact Businessline Accountancy, tot haar functie als Directeur Partnerships bij Yuki. Marijke gebruikt haar kennis van de branche al 35 jaar om tot oplossingen en verbinding te komen. Naast bestuurslid van de Yuki en Exact Online Vereniging heeft Marijke de lancering van Mijnkantoorapp en Datawear mogelijk gemaakt. Als directeur van Accountancy-Software.NU zet Marijke haar jarenlange ervaring met de werkplek van accountants in om kennis te delen en daadkrachtige software keuzes te faciliteren.

Over de uitdagingen binnen de wereld van accountancy

‘Toen ik van deze uitdagingen binnen de wereld van accountancy hoorde, dacht ik hoe leuk het zou zijn als we online demo’s gaan geven van leuke, innovatieve pakketten. En waarbij we dan niet de leverancier zelf, maar tevreden klanten hun verhaal laten delen. Dan voorkom je het ‘wij van wc-eend, raden wc-eend aan-effect’. Uiteraard is de leverancier zelf ook bij zo’n online meeting. Omdat er bij de meeste meetings zo’n 25 accountants of meer zijn ingelogd, krijg je al snel een vliegwieleffect in het stellen van vragen. Uiteraard is er een opname van de live-meeting beschikbaar, zodat je dit als accountant of andere betrokken partij later nog eens op je gemak terug kunt kijken. Of je laat het zien aan het managementteam dat je wilt overtuigen van een bepaalde aanschaf. Voor de leveranciers aan de andere kant is dit natuurlijk ook interessant, zij hoeven niet steeds de auto in te stappen om overal demo’s te geven. Ik merk dat er vanuit leveranciers (begrijpelijk) veel enthousiasme is voor dit nieuwe kanaal. Het stelt ze immers in staat om er veel conversie uit te halen, en het is mooi om te zien dat sommige klanten zó tevreden zijn dat ze daadwerkelijk als ambassadeur op willen treden.’

platform accountancy-software.NU
Platform accountancy-software.NU

PKIpartners: betrouwbaar, nuchter en dat tegen een eerlijke prijs

Over de samenwerking met PKIpartners zegt Marijke: ‘Ton Oosterwijk, oprichter en eigenaar van PKIpartners ken ik al heel erg lang. We zien elkaar regelmatig op netwerkbijeenkomsten en tijdens één van onze gesprekken, bevestigde hij mijn gevoel rondom de uitdagingen die accountants hebben in het vinden van goede software. Op 10 mei zal PKIpartners in een live meeting van 16.00 tot 17.00 uur vertellen over het belang van certificaatbeheer’, aldus Marijke. ‘Ik ben blij dat zij hiervoor openstaan. Ton ken ik goed en ik houd van zijn manier van zaken doen. Hij is nuchter en wars van bla-bla. Dat past goed bij hoe ik als mens en ondernemer in elkaar zit. Ook Ton is het type dat zijn afspraken nakomt, zaken gewoon regelt en dat tegen een eerlijke prijs. Ik beschouw PKIpartners dan ook wel degelijk als een betrouwbare partner.’


Tips voor anderen

‘Aan anderen die ook met uitdagingen kampen, bijvoorbeeld op softwaregebied, raad ik aan om één uur te besteden om te kijken naar de problemen die je ervaart en hoe dit zou zijn in de ideale situatie. Met alleen maar zéggen dat je wilt veranderen, verander je immers niets. Het gaat erom dat je zaken concreet bij de kop pakt, en vaak zijn problemen dan minder groot dan ze in eerste instantie lijken. Wanneer je, als ik spreek over accountancy-software.NU, slechts één uur van je tijd investeert, dan kan dat een wereld van verschil maken. Luisteren naar anderen, geeft je minimaal één waardevolle tip, waar je in de dag daarna weer mee verder kunt. Zo weet ik bijvoorbeeld dat sommige accountants nog geen hrm-systeem hebben, of niet de juiste software inzetten om hun projecten te plannen. Dan is men bijvoorbeeld nog altijd op een kwetsbare en foutgevoelige manier bezig in Excel. Maar ook zaken als telefonie, de handige mogelijkheden van Microsoft Office, of een it’-er die vertelt over cyberveiligheid kan zomaar voorbijkomen in één van onze webinars’, aldus Marijke. 

‘Bij PKIpartners zijn ze te bescheiden’, Wiebe Heeres, Merk- & Marketingstrateeg

‘Toen ik zag dat er intussen meer dan 100 reviews verzameld zijn, met een gemiddeld cijfer van een 9,4, kreeg ik een mooi idee.’ Dat zegt Wiebe Heeres, Merk- en Marketingstrateeg van Ministry of Marketing en actief voor PKIpartners. ‘Onze samenwerking is immers begonnen met de ambitie om, onder andere, meer te doen met alle positieve klantverhalen. Het passeren van een aantal van 100 reviews vind ik daarom een mooi moment om bij stil te staan.’ 

Wiebe Heeres, voor PKIpartners

Wiebe Heeres, Merk- en Marketingstrateeg van Ministry of Marketing

De start van onze samenwerking 

‘Als ik terugdenk aan de start van onze samenwerking, dat is in augustus 2020 geweest, dan herinner ik me nog goed wat Ton vertelde. Hij zei: ‘We hebben ruim 2500 klanten die heel trouw zijn en we ontvangen sinds jaar en dag uitgesproken klanttevredenheid. Misschien moeten we daar eens wat mee doen. We zijn uniek in certificaatdienstverlening en we hebben niet het doel om alleen maar certificaten te leveren. We gaan voor het hoogste serviceniveau en hebben zúlke mooie verhalen te vertellen.’ Wiebe: ‘Het was precies de toon en de bescheidenheid die past bij PKIpartners. Een prachtige eigenschap natuurlijk, maar het is ook goed om uit de schaduw stappen en je succesverhalen te delen. Daarmee kun je anderen helpen.’ 

De aanpak: van prima naar prachtig 

‘In eerste instantie hebben we toen de gedateerde website aangepakt. Deze was in de basis nog prima, maar niet meer helemaal actueel. Vervolgens hebben we PKIpartners, door intens samen op te trekken, een professionaliseringsslag door laten maken. Deze ronde hebben we voorbereid door eerst enkele sessies met Ton, medewerkers, klanten en leveranciers in te plannen. Ik heb ze daarin het hemd van het lijf gevraagd, bijvoorbeeld over hoe de markt, de behoeftes en PKIpartners in elkaar zitten, wat er goed ging en waar ruimte voor ontwikkeling en verbetering zit. Ook hebben we gekeken naar het aantal en het type medewerkers, of de systemen op orde waren, naar de concurrentie en meer. Vervolgens is er een marktanalyse gemaakt, als onderdeel van een uitgebreide SWOT-analyse.’

‘Een belangrijk aandachtspunt binnen deze analyses was hoe PKIpartners zichzelf wilde presenteren naar de markt. Want dat gebeurde tot op dat moment nog veel te bescheiden en kleinschalig in verhouding tot de kwaliteit die men biedt. Precies dat is ook de reden dat het tijd is om deze mooie reviews naar buiten te brengen. Zónder te schreeuwen hoe goed PKIpartners is en uiteraard volledig zonder borstklopperij, want dat past niet bij het bedrijf. Gelukkig maar, want dan zou onze samenwerking niet zo soepel verlopen denk ik. Waar het mij om gaat is dat we dit bedrijf een goed positioneringsverhaal meegeven, waarbij we bovendien in een beperkt aantal zinnen kunnen uitleggen wat PKIpartners doet en hoe ze dat doen. De thematiek waar ze zich mee bezighouden is immers niet alledaags en voor velen onbekend. Zo zorgen we ervoor dat de klasse van PKIpartners ook daadwerkelijk overkomt bij de mensen die naar zo’n partner op zoek zijn’, aldus Wiebe. 

Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek 

‘Inmiddels doen we door het verzamelen van de reviews eigenlijk doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek. We stellen vragen waarbij klanten (desgewenst anoniem) aan kunnen geven wat er goed ging en welke punten er ter verbetering zijn. Niet alleen omdat er altijd dingen te verbeteren zijn, maar ook omdat de behoefte van de klanten verandert. Ook kijken we proactief naar terugkerende thema’s, waarbij we aandacht hebben voor de sterke punten, maar ook voor de onderwerpen die als minder goed ervaren worden.’

‘In de top drie komt duidelijk naar voren dat de persoonlijke benadering, de prettige omgang en het communiceren in begrijpelijke taal als zeer prettig ervaren worden. Blijkbaar zijn de mensen van PKIpartners in staat om complexe materie in Jip en Janneke-taal uit te leggen. Het klinkt misschien wat flauw, maar bij de analyse van kritische punten komt er vervolgens nauwelijks iets naar voren. Onlangs nog hadden we een klant die niet helemaal tevreden was, maar vervolgens tóch een zeer positieve review heeft geschreven omdat een en ander perfect werd opgelost.’ 

Verbeterpunten? Nee, ga zo door 

‘De vraag over eventuele verbeterpunten wordt door 90% van de respondenten leeggelaten óf beantwoord met een vorm van ‘Nee, ga zo door’.  We hebben nu dus een aantal van ruim 100 reviews behaald. Sommige respondenten vragen om een meer procesmatige uitleg, omdat er iets meer sturing zou mogen zijn over waar de klant zelf op moet letten. En daarnaast blijkt er behoefte om medewerkers nog meer vanuit eigen persoonlijke titel te laten communiceren. Al is het aantal opmerkingen hierover zo klein, dat we dit liever eerst monitoren en er pas iets mee doen als het echt vaker terugkomt. Als er meer kritische punten waren hadden we dat graag gemeld, lacht Wiebe. ‘Dat houdt de zaak immers een beetje in evenwicht. Maar het is zoals het is, óók bij deze 100 mooie reviews.’