‘We zijn een samenwerking met PKIpartners gestart om een antwoord te geven op het actuele PKI-vraagstuk. We vullen elkaar, specifiek op het onderdeel PKIoverheid, naadloos aan en bieden daarmee samen een volledige oplossing aan onze klanten.  Bij Xolphin adviseren we dagelijks heel veel klanten. Specifiek voor het overheidssegment kunnen we klanten die behoefte hebben aan uitgebreide persoonlijke begeleiding doorverwijzen naar PKIpartners.’ 

Aan het woord is Kelly van Duin, verantwoordelijk voor marketing en communicatie binnen Xolphin. Dit bedrijf staat bekend als de grootste aanbieder van SSL certificaten in Nederland. Ook (h)erkent de markt deze organisatie al jaren om de deskundige support en de snelle, betrouwbare en voordelige levering van SSL certificaten en digitale handtekeningen van de vertrouwde merken. Met meer dan 30 medewerkers voert Xolphin de validatie van certificaten grotendeels zelfstandig uit in 11 verschillende talen. 


 

Waarom PKIpartners? 

‘De samenwerking met PKIpartners komt ons heel goed van pas, zo kunnen we extra service bieden voor klanten die hier behoefte aan hebben door te verwijzen naar PKIpartners voor extra ondersteuning. De persoonlijke begeleiding is daarbij heel belangrijk, juist omdat de materie zo ingewikkeld is. Denk dan aan de overgang van de huidige situatie naar de uitfasering van PKIoverheid SSL, eventueel over moeten stappen naar andere leveranciers om aansluiting te blijven houden en het niet-sluitende overheidsadvies. We merken in de overheidsmarkt dat het onderwerp certificaten ook meer en meer begint te leven. Dat zien we bijvoorbeeld aan de toenemende stroom e-mailtjes die over dit onderwerp gaan. Ook wij hebben nog niet alle antwoorden maar kunnen wel waarschuwen wat er gaat gebeuren en klanten naar de juiste wegen leiden. Een weg zoals bijvoorbeeld PKIpartners dat is. Het is vooral de complementaire samenwerking tussen onze bedrijven die een meerwaarde voor de markt en onze eigen organisaties oplevert.’ 

De samenwerking in een kernwoord 

Kelly: ‘Wanneer ik aan de contacten met PKIpartners denk dan komen als vanzelf woorden als enthousiasme en professionaliteit in me op. Er is, specifiek op het gebied van PKIoverheid, veel behoefte aan de totale ontzorging op het hoge kwaliteitsniveau dat Ton, samen met Iris en andere collega’s aanbiedt. Dat heeft te maken met de ingewikkelde procedures en wordt door de actuele uitfasering alleen maar lastiger. Je ziet ook dat er, mede vanwege het complexe karakter van de materie, nog weinig aanbod in de markt is op dit vlak. Ik ken eigenlijk geen enkel bedrijf dat zich zó diepgaand op overheidscertificaten richt als PKIpartners dat doet. Die gedegen aanpak maakt het ook fijn om naar ze te kunnen verwijzen’, aldus Kelly. 

Toenemende onrust in de markt 

‘Verder merk je de toenemende onrust in de overheidsmarkt: bedrijven maken zich zorgen over de manier waarop de certificaten binnen hun infrastructuur geregeld zijn en hoe ze kunnen anticiperen op de wijziging in het aanbod. Wanneer je bijvoorbeeld het woord ‘PKIoverheid SSL’ in Google intikt, dan komen er verontrustend weinig relevante zoekresultaten. En wordt, zeker gezien het belang van het onderwerp, echt te weinig over geschreven. Juist daarom is de samenwerking tussen PKIpartners en Xolphin zo waardevol: samen vullen we het gat in de markt waar veel behoeften liggen.’ 

Gratis certificaten: niet altijd de beste keuze

‘Ook zien we een ontwikkeling van gratis certificaten in de markt ontstaan. Dat is niet nieuw maar beslaat inmiddels wel een relatief groot marktaandeel. Voor veel toepassingen zijn deze gratis alternatieven prima, maar heel vaak is dit ook niet het geval. Zeker voor overheidsinstanties, zoals ook gemeenten dat zijn, is het onwenselijk om voor een gratis certificaat te gaan. Al is het alleen al omdat er geen enkele controle op de inhoud ervan is. Waar het vooral om gaat is dat deze certificaten geen bedrijfsgegevens bevatten, wat ze ongeschikt maakt voor bijvoorbeeld een publieke website van een gemeente. Zo zal een betrokken gemeente zélf voor iedere toepassing hierin een afweging moeten maken. Dat is ook het advies van het NCSC. Uiteraard kunnen Xolphin en PKIpartners hierin gezamenlijk adviseren en begeleiden.’ 

‘Daarnaast zie je ook een behoorlijke wildgroei ontstaan. We hebben immers zoveel slimme producten tegenwoordig, bijna alles lijkt met het internet verbonden: van de intelligente deurbel tot complete smart home systems. En ook daarvoor zijn kwalitatief hoogwaardige certificaten nodig. Al die certificaten moeten ook beheerd worden. Niet voor niets bieden we vanuit Xolphin actief een platform aan waarin je certificaten van verschillende leveranciers kunt beheren. Dat geeft rust en overzicht. Dat is ook nodig, want de gevolgen van dit beheer niet goed oppakken zijn groot. Stel je voor dat een gemeente de verlenging van een certificaat vergeet: dan kun je vanaf dat moment als burger bijvoorbeeld geen paspoort of identiteitskaart afnemen. Dat betekent wel wat. Zeker als je weet dat het niet mogelijk is om dit soort certificaten stilzwijgend te laten verlengen. Als je dan beseft dat certificaten die vroeger met gemak 10 jaar geldig waren, tegenwoordig slechts 1 jaar geldig zijn, dan begrijp je dat er werk aan de winkel is. Kortom, we kunnen aan de slag en Xolphin draagt, samen met PKIpartners, graag haar steentje bij.’