Waar gebeurd verhaal (afgelopen zaterdag)

Het was voor ons zo’n typische zaterdagochtend waarop mijn vrouw en ik boodschappen haalden op de markt. Onze aandacht werd getrokken door asperges die mooi uitgestald lagen. Het besluit was genomen: wij gingen asperges koken die avond en er ook soep van maken.

De marktkoopman begroette mij op een vriendelijke en open manier. Tijdens het afrekenen keek hij mijn vrouw aan en vroeg op oprechte toon: ‘Bent u de aardbeien niet vergeten?’

Je voelt het al aankomen… na veel gelach werden de aardbeien ook afgerekend. Deze wakkere marktkoopman had opgemerkt dat mijn vrouw meer dan een keer in de richting van de aardbeien had gekeken. En daar speelde hij handig op in.

Tijdens het afrekenen vertelde hij dat die zaterdag pas voor de derde dag op de markt aan het werk was. Hij had 40 jaar bij C&A gewerkt en was met pensioen gegaan. Maar hij miste het contact met klanten… het contact met mensen. En hij vertelde dat hij zich op de markt als een vis in het water voelde.

 

Oprechte aandacht maakt het verschil

Het was de combinatie van enthousiasme, passie voor zijn vak en de producten die volop kwaliteit uitstraalden. En hij speelde in op datgene wat mensen op dat moment (latent) nodig hadden. Hoeveel bedrijven ken jij die dat precies op die manier doen?

Nog té vaak zijn nieuwsbrieven, blogs en overige artikelen óf niet duidelijk, óf te langdradig óf het achterliggende bedrijf probeert je iets te verkopen waar je op dat moment geen behoefte aan hebt.

En dat deed deze marktkoopman, die zéker weten koning van het inspelen op de behoefte is, gewoon heel goed. Hij maakte contact met elke klant, maar dan écht. Door te praten over zijn groenten, te informeren naar de kleinkinderen en ondertussen contact te houden met om hem heen gebeurde.

 

Dit hebben aardbeien met certificaten te maken

Ik keerde huiswaarts en bedacht me dat hetgeen ik net aanschouwd had precies de manier is waarop wij met onze relaties omgaan. Door persoonlijk te zijn, aandacht te hebben én door duidelijk te zijn over ons aanbod. Je begrijpt de metafoor: wij doen hele specifieke zaken op certificaatgebied. En juist die focus, zowel intern als extern, maakt ons anders dan anderen.’

 

Bezoek ons op stand 34 in de jaarbeurs op 7 juni

‘Merken we dat er behoefte is aan hulp bij bij DiginBFT indieningen? Dan richten we een speciale helppagina en helpdesk in. En bij terugkerende vragen over bijvoorbeeld DigiD Audits en ENSEA Assessmentrapportages, Unified Patent Court of het aanpassen van de weergave van QES elektronische handtekeningen?

Helppagina, helpdesk of YouTube kanaal met instructievideo’s

Dan zetten we een YouTube-kanaal met duidelijke instructievideo’s op. En natuurlijk staan we ook op Overheid360, hét jaarlijkse vakcongres over informatiemanagement voor de overheid. Bezoek je ons in stand 34 in de jaarbeurs in Utrecht?

Doe wat je zegt. En zeg wat je doet.  

‘Aardbeien, certificaten, fietsen of een IT-landschap: wat je ook aanbiedt, het gaat om luisteren, inspelen op de behoefte, transparant en eerlijk zijn en gewoon doen wat je zegt. En dat had die marktkoopman van afgelopen zaterdag, in al zijn nuchterheid heel goed begrepen.

Hartelijke groet,

Ton Oosterwijk