‘Wanneer ik denk aan 2021 dan zie ik in elk geval een enorme toename van het gebruik van elektronische handtekeningen.’ Dat zegt Ton Oosterwijk, directeur van PKIpartners.

Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 PKIpartners
Een terugblik en vooruitblik: er komt veel certificaatwerk op ons af in 2022

‘We zijn, mede onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen, in versneld tempo een juridisch hoogwaardige digitale maatschappij aan het krijgen en dat wordt onder meer mede ingegeven door de aanstaande Wet digitale overheid en de aanstaande Wet modernisering elektronisch verkeer. Deze wetten, kortweg Wdo en Wmbev, hebben als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Ook de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, die vanaf 1 juli 2022 van kracht is, zal invloed gaan hebben. Daarnaast zie je dat er meer en meer onrust in de markt ontstaat rondom het verlengen en beheren van certificaten.’ 
 

Certificaten korter geldig 

Ton: ‘Die onrust ontstaat enerzijds uit de complexiteit van de materie en anderzijds uit de kortere levensduur van certificaten. Waar certificaten voor websites en apps niet lang geleden nog   3 jaar geldig konden zijn, is dat inmiddels teruggebracht naar een jaar. En dat legt druk bij instanties en bedrijven. Het is niet voor niets dat wij actief samenwerkingen en partnerschappen aangegaan met partijen die complementair zijn aan onze dienstverlening.’ 

Een vooruitblik: uitdagingen in het vooruitzicht 

‘Als ik naar 2022 kijk dan zie ik een aantal uitdagingen op ons afkomen. Zo gaat PKIoverheid stoppen met de uitgifte van website- en appcertificaten voor het publieke internet. Uiteraard zullen we vanuit PKIpartners betrokken klanten vooraf duidelijk informeren en helpen nu de overheid zaken op dit vlak loslaat. Precies zoals we dat, weliswaar op een ander vlak, al eerder voor deze relaties deden. Daarnaast zullen de invloeden van de maatregelen omtrent Covid, ook op digitaal vlak, nog meer merkbaarder worden in de maatschappij, kijkend naar het recht dat je als burger of ondernemer hebt op digitale informatie. De kwaliteit van deze informatie wordt nog altijd belangrijker: anderen moeten blind kunnen vertrouwen op de juistheid daarvan. Dat betekent dat het belang van gewaarmerkte, gecertificeerde informatie aan urgentie toeneemt. Ook vanuit grensoverschrijdend perspectief bezien.’ 

Nieuwe ontwikkelingen: voorkeursagent voor KPN Lokale Overheid 

‘Aan de andere kant durf ik wel te stellen dat zo’n 80% van onze werkzaamheden hetzelfde blijft: we blijven dezelfde service en kwaliteit aanbieden, blijven mooie nieuwe samenwerkingen aangaan en zullen nieuwe certificaten uitrollen. Ook gaan we, zoals we eerder al deelden, uitbreiden als voorkeursagent voor KPN. Er komen nieuwe mensen bij en ons bedrijf groeit. Samenvattend durf ik te stellen dat we ons blijven inzetten voor een robuuste digitale maatschappij en dat we ook continu in gesprek blijven met overheidsdienstverleners. We blijven aan de bel trekken als er misstanden zijn. Dat is een van de redenen dat we gestart zijn met deze PKIupdates: wij willen onze klanten en andere relaties proactief informeren over voor hen belangrijke zaken. Je wéét immers niet wat je niet weet: ook daarom zijn we gestart met deze communicatie. We krijgen positieve reacties op deze updates, mooie tips en zinvolle adviezen en daar zijn we dankbaar voor. Want ook hiervoor geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 

Namens het hele team van PKIpartners wensen we je een mooie decembermaand toe.