Als gevolg van de veranderde manier waarop we met elkaar samenwerken, veelal op afstand, zijn er meer en meer rechtsgeldige elektronisch af te handelen transacties in onze maatschappij ontstaan. Een logisch gevolg daarvan is dat digitale handtekeningen, in de vorm van gekwalificeerde elektronische varianten, een steeds belangrijkere plaats innemen. Het gaat dan om het rechtsgeldig en digitaal kunnen ondertekenen van documenten en andere informatie. Bijvoorbeeld voor medewerkers binnen een bedrijf of organisatie, maar ook als beroepsbeoefenaar of als burger. 

Steeds nieuwe partnerships 

PKIpartners werkt niet voor niets steeds samen met nieuwe partners die een mooie aanvulling vormen op de huidige diensten en productportfolio. In een van onze volgende updates vertelt Marijke Jacobs, directeur van Accountancy Software.nu meer over haar ambitie. Dit gaat om softwareleveranciers en gebruikers van accountancy software een platform te bieden om al hun vraagstukken met betrekking tot de softwareop te lossen. En dat is slechts één voorbeeld van een nieuwe samenwerking die we met plezier aangaan. Ook Robert Heinen, medeoprichter van consumentenplatform Linckr en verbonden aan Urben Prime komt aan het woord.  

Kies voor het juiste certificaat 

Wanneer je, vanwege je werk of anderszins, een elektronische handtekening aan wil vragen en implementeren, dan is daar een certificaat voor nodig. In dit certificaat zijn je naam en, wanneer van toepassing, de bedrijfsnaam zichtbaar opgenomen. Op deze manier kan de ontvangende partij eenvoudig de rechtsgeldigheid van de handtekening verifiëren. Daarmee is het document specifiek door jouw ondertekening authentiek, integer en juridisch onweerlegbaar geworden. 

Transformatie geldt voor iedereen 

‘In de praktijk zien we dat klanten inmiddels wel beseffen dat ze mee moeten in deze transformatie naar digitaal, maar dat men wél met de passende rechtszekerheid moet blijven ondertekenen. Waar vaak nog wel onduidelijkheid over is, is de definitie van een rechtsgeldige elektronische handtekening’, aldus Ton. ‘En dat geldt soms ook voor de klanten van onze klanten. Zo helpen we bijvoorbeeld een behoorlijk aantal accountantskantoren die deze interessante informatie samen met ons delen met hun eigen klanten. Dit omdat ook die partijen (de klanten van deze accountantskantoren) te maken hebben met dit soort type handtekeningen. En daar helpen wij ze graag bij. We maken een en ander eenvoudig door inzet van onze persoonlijke begeleiding. We geloven niet in uitgebreide handleidingen, maar lopen liever samen rustig alle stappen door om vragen te beantwoorden en onzekerheden te adresseren. Daardoor worden de juiste keuzes gemaakt en verloopt de aanvraag van je elektronische handtekening in één keer goed. Schoenmaker blijf bij je leest zeggen we dan. En voor ons is dat het bezig zijn met gekwalificeerde elektronische handtekeningen.’  


Belangrijke partners 

Ton: ‘Zo werken we ook samen met partners als Secrypt uit Duitsland, dat de mogelijkheid biedt om elk soort informatie te kunnen voorzien van een dergelijke handtekening. Maar het kan ook gaan om juridisch uiterst precaire documenten. Dat kan gaan over relatief eenvoudige arbeidsovereenkomsten, die bijvoorbeeld met een juridisch mindere impact en dus een ‘lichtere’ variant van een geavanceerde elektronische handtekening verzorgd kunnen worden. Dat pakken we op door inzet van partner Evidos zodat we al onze klanten kunnen bedienen. Dit bedrijf is dé marktleider in de digitale handtekeningidentificatie sinds 2008. Zij voorzien documenten binnen 2 minuten van een digitale handtekening op een eenvoudige, efficiënte en rechtsgeldige manier met onder andere iDIN en DigiD.’ 

Niet voor alles is gekwalificeerd certificaat nodig 

Waar het mij om gaat is dat de lezers van deze update zich realiseren dat de inzet van dit soort handtekeningen ook bij hen een rol kan spelen. Je weet immers niet wat je niet weet. De tweede stap is over dit onderwerp nadenken, weten hoe het zit en weten welke acties te ondernemen. En aan hen die vragen hebben wil ik zeggen, neem dan vooral even contact met ons op. Voor ons is dit dagelijkse kost en dus zó geregeld.’