Leveringsvoorwaarden

PKIoverheid certificaten: Algemene Voorwaarden 

Leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PKIpartners B.V. zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing. Deze voorwaarden treft u bijgaand aan.

In aanvulling op artikel 17.1 van deze voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan: elke van buiten komende oorzaak die niet afhankelijk is van de wil van PKIpartners B.V. die verhindert dat PKIpartners B.V. haar verplichtingen op de gebruikelijke wijze kan nakomen, zoals natuurgeweld, ziekte van personeel van PKIpartners B.V. of haar toeleveranciers of andere onvoorziene en/of onvoorzienbare omstandigheden (zoals technische problemen).

U kunt de leveringsvoorwaarden ook downloaden. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.

Leveringsvoorwaarden NLdigital 2020

Terms and Conditions.

All offers from and agreements with PKIpartners B.V. the NLdigital Terms and Conditions 2020 apply. These conditions apply to you attached.

In addition to article 17.1 of these terms and conditions, ‘force majeure’ is understood to mean: cause arising from outside the will that is not dependent on PKIpartners BV being able to fulfill its obligations in the usual way, such as natural disasters, illness of personnel of PKIpartners BV of its suppliers. or other unforeseen and/or unforeseeable circumstances (such as technical problems).

You can also download the delivery conditions. We will send it to you free of charge on request.

Terms and Conditions NLdigital 2020

PKI-overheid-certificaat-europa-internationaal

Zorgeloze overstap naar PKIpartners

Als u een certificaat via een andere leverancier heeft afgenomen kunt u gebruik maken van onze kosteloze overstapservice.

Eenvoudiger door persoonlijke begeleiding

Met onze hulp wordt het een stuk eenvoudiger om uw PKIoverheid certificaten aan te vragen en te implementeren. Daarin zijn wij sinds 2011 dé bewezen specialist.

In plaats van u een uitgebreide handleiding te geven, begeleiden wij u persoonlijk bij elke stap. We denken proactief met u mee over welke keuzes er te maken zijn en zorgen dat uw aanvraag van uw Cruks certificaat in één keer goed gaat.
U kunt rustig doorwerken.

PKIoverheid certificaten voor:

SBR assurance/Digipoort/ Belastingdienst/SBR Nexus/Raad van de Rechtspraak

Beheer van PKIoverheid certificaten

PKIpartners kan u ook bijstaan in het beheren van uw PKIoverheid certificaten binnen uw organisatie. U behoudt de regie; wij verzorgen de uitvoering .