Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PKIpartners B.V. zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing. Deze voorwaarden treft u bijgaand aan.

In aanvulling op artikel 17.1 van deze voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan: elke van buiten komende oorzaak die niet afhankelijk is van de wil van PKIpartners B.V. die verhindert dat PKIpartners B.V. haar verplichtingen op de gebruikelijke wijze kan nakomen, zoals natuurgeweld, ziekte van personeel van PKIpartners B.V. of haar toeleveranciers of andere onvoorziene en/of onvoorzienbare omstandigheden.

U kunt de leveringsvoorwaarden ook downloaden. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.

NLdigital Voorwaarden - NL v2020