‘Linckr is een consumentenplatform voor de juridische en financiële dienstverlening waarbij relevante informatie uitgewisseld wordt. En dat op een hoogwaardig niveau waarbij privacy en security voorop staan.’ Dat zegt Robert Heinen, medeoprichter van het platform Linckr.  

Het is alweer enige tijd geleden dat we een artikel over de opstart van het platform hebben geschreven. Daarin stonden we stil bij het feit dat veel dienstverleners zoals notarissen, accountants, fiscaal adviseurs, hypotheekadviseurs en makelaars uitdaging ondervinden rondom het op een eenvoudige manier voldoen aan de wet- en regelgeving met het oog op de Wwft.  

Dienstverleners werken meer en meer samen 

De verwachting vanuit verschillende markten was bovendien dat ook deze markten steeds strenger gecontroleerd zouden worden. Dienstverleners zochten (en zoeken!) elkaar meer en meer op om gezamenlijk de wet- en regelgeving het hoofd te bieden én willen meer doen om hun cliënten te ontzorgen en ervoor te zorgen dat hun cliënten op het juridische vlak alles goed geregeld hebben. Het notariaat raakte er bovendien in toenemende mate van overtuigd dat er meer mogelijk is in het uitbreiden van de dienstverlening voor particulieren en ondernemers. 

Slimme oplossing met brede inzetbaarheid 

Robert: ‘Inmiddels is er ook een oplossing gecreëerd die ervoor zorgt dat dienstverleners kunnen samenwerken, cliënten ontzorgd kunnen worden, kosten voor de Wwft gedeeld kunnen worden, dienstverleners tijd- en kostenefficiënter kunnen werken én er warme leads gegenereerd kunnen worden voor het notariaat. In de praktijk betekent het dat de consument op verzoek van bijvoorbeeld de accountant, zijn persoonlijke gegevens deelt en de Wwft-vragenlijsten beantwoordt, maar ook een vragenlijst invult waarin men aangeeft of hij/zij de juridische/notariële zaken goed geregeld heeft. Als de consument dan de hulp van een notaris nodig heeft, dan kan al deze informatie eenvoudig met een notaris gedeeld worden, waardoor deze een warme lead ontvangt en de kosten van dit alles gedeeld kunnen worden.’ 

‘Uiteindelijk zijn we vooral bezig met informatievoorziening, uiteraard rekening houdend met de Wwft, waarbij je kunt denken aan zaken als herkomst eigen middelen, PEP, UBO, sanctielijstencontrole en antecedentenonderzoek. Dit betekent dat we een scala aan mogelijkheden hebben en dit vraagt om focus. Tegelijkertijd zien we volop kansen en dat heeft erin geresulteerd dat we ook bezig zijn met aansluiting van accountantskantoren. Een logische volgende stap wat mij betreft, want ook de partijen binnen de wereld van accountancy passen prima in de totale dienstverlening die we bieden. En uiteraard zijn we binnen dit kader ook regelmatig met PKIpartners.’ 

Doorontwikkeling op komst 

‘Wanneer we elkaar over een jaar weer spreken, dan hoop ik dat we ons platform volop hebben kunnen doorontwikkelen én we te maken hebben met veel tevreden consumenten en hun dienstverleners’, besluit Robert.