Ron-Tuinenburg-de-Pasfoto-organisatie-PKIpartners-

Ron Tuinenburg, oprichter de Pasfoto-organisatie  

Al 1,6 miljoen digitale pasfoto’s hebben ze gemaakt voor hun klanten binnen de diverse marktsegmenten. Ontmoet de mannen achter de Pasfoto-organisatie, een bedrijf dat via meer dan duizend (!) locaties in Nederland veilig, snel én online, digitale pasfoto’s levert van medewerkers, leden, supporters of burgers. In dit artikel staan we stil bij de pasfoto voor het rijbewijs wanneer mensen dit online verlengen. Omdat ook de Pasfoto-organisatie, net als PKIpartners, volop te maken heeft met online (rechts)zekerheid en alles wat daarmee samenhangt, geven we ze graag een welverdiend podium in onze PKIupdate van deze maand.   

Bob Willems, oprichter de Pasfoto-organisatie 

Bob Willems, oprichter de Pasfoto-organisatie  

Digitale pasfoto’s voor verschillende doeleinden  

Bob Willems vertelt: ‘Wat we in basis doen is het volgende. We maken en leveren digitale pasfoto’s voor verschillende doeleinden. Dat kan gaan om een pasfoto voor de verlenging of vernieuwing van een rijbewijs, een pasfoto voor een seizoenkaart of een medewerkerspasfoto voor een pas die toegang tot het bedrijfspand van grote corporate organisaties geeft.’  

Gouvernementeel id: een toekomst vol groei  

Ron Tuinenburg vult aan: ‘Onze dienstverlening is ontstaan vanuit het verleden waarin we grote Nederlandse, commerciële bedrijven als klant hadden. Omdat we niet tevreden waren over onze schaalbaarheid, zijn we ons op de documenten gaan richten die uitgegeven worden door de overheid. Denk dan aan paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Dat is inmiddels alweer zo’n 10 jaar geleden. Door onze focus te verleggen van commercie naar overheid, dus naar gouvernementeel id, hebben we onszelf in staat gesteld om stevig te groeien. Binnen dat werkveld worden immers structureel veel pasfoto’s gemaakt op jaarbasis.’  

De overeenkomst: digitale veiligheid  

‘De overeenkomst met PKIpartners is helder: ons raakvlak gaat vooral over digitale (rechts)zekerheid & veiligheid. Want met het digitaal aanleveren van pasfoto’s heb je daar ook mee te maken; het is een stuk veiliger dan de papieren versies waar nog altijd mee gewerkt wordt’, vervolgt Ron. ‘Verder hebben we, net als dat bij PKIpartners het geval is, te maken met een hoge mate van (rechts)zekerheid & security. Kijkend naar Security: we zijn nu met een grote stap bezig om alle pasfotomakers te laten inloggen in onze applicatie op eIDAS-niveau. En ook dat gebeurt met certificaten. Onze historie met Ton, de oprichter en eigenaar van PKIpartners, gaat al ver terug. In het verleden hebben we diverse projecten samen opgepakt.  

Digitale verzending naar overheid  

Bob: ‘Binnen ons aanbod blijft de rol van de bekende pasfotograaf overigens hetzelfde als voorheen, met dat verschil dat de foto niet meer geprint wordt, maar digitaal verzonden naar de RDW. In de digitale keten zijn uiteraard een aantal belangrijke checks ingebouwd die garanderen dat de persoon op de foto ook écht de persoon is die aangeeft dit te zijn. Wanneer er bepaalde informatie onjuist is, dan kan deze persoon zijn rijbewijs en hopelijk in de toekomst de identiteitskaart dus ook niet online verlengen. Kortom, de veiligheid van de Nederlandse burger wordt door deze aanpak verder vergroot. En datzelfde geldt voor de medewerker van Burgerzaken: hij of zij is immers niet meer chantabel.’  

Positieve user experience burger vergroot  

Ron: ‘De positieve user experience voor de burger is bovendien een stuk toegenomen, want nu voorkom je situaties waarin een pasfoto op het gemeentehuis wordt afgekeurd waarna de burger opnieuw de gang naar de fotograaf moet maken. En door deze digitaliseringsslag is de security veel beter, ook omdat de foto op het document in kwaliteit toegenomen is.’ ‘Klopt’, vult Bob aan, ‘het is immers geen subjectieve beoordeling van een persoon meer die bepaalt of een foto voldoet, maar dit wordt onafhankelijk en steeds op exact dezelfde manier vastgesteld door een systeem dat vanuit enen en nullen werkt.’  

Eindeloos geduld, bergen energie én veel doorzettingsvermogen  

Bob vervolgt: ‘Dat we nu staan waar we staan maakt ons gepast trots, want het heeft veel tijd, energie én inbreng van kwaliteit gekost om zover te komen. Want werken met de overheid is niet alleen prettig en interessant vanwege de enorme groeimogelijkheden, het is ook een wereld vol bureaucratie waarin je soms eindeloos geduldig moet zijn en tegelijkertijd veel doorzettingsvermogen aan de dag moet leggen. Dat we, zonder externe investeerders te betrekken, nu op dit punt gekomen zijn is heel mooi.’  

Innovatie loont en de aanhouder wint  

‘Naar de toekomst toe zien we volop kansen voor andere overheidsdocumenten, zoals paspoorten of identiteitskaarten. Want wat met een rijbewijs kan, kan uiteindelijk ook met overige documenten’, besluit Ron. ‘En als je dan beseft dat er op dit moment al meer dan 90% van de Nederlandse gemeentes aangesloten zijn, dan kún je niet anders dan constateren dat de toekomst van de Pasfoto-organisatie er hoopvol uitziet.’