Walter-Hart-EPC-Patent-Attorneys-vertelt-op-PKIpartners

‘Octrooien worden verleend door de overheid. Dat is een ingewikkeld proces, daarom leggen bedrijven dat graag in handen bij bedrijven zoals wij dat zijn.’

Aan het woord is Walter Hart, Managing Partner bij EP&C Patent Attorneys, een toonaangevend octrooibureau dat werkt aan intellectueel eigendom.

De betrokken octrooigemachtigden helpen innovatieve ondernemers met het beheer van hun intellectueel eigendom. Dat bestaat niet alleen uit een octrooiaanvraag of modelbescherming, maar ook uit het bewaken van rechten, het afhandelen van beschuldigingen van inbreuk en het meedenken over innovaties.

Dit doet een octrooigemachtigde

‘Een octrooigemachtigde, zoals ik dat ook ben, is iemand die technisch geschoold is: het gros van onze collega’s heeft aan de TU gestudeerd. Tegelijkertijd is het ook een juridisch vak.

Wanneer je in dit vak begint dan start je vanuit de technische invalshoek, waarna je een opleiding volgt die ongeveer vijf jaar duurt. Daarin word je omgevormd tot een hybride professional die zowel juridisch als technisch onderlegd is. In de praktijk betekent dit dat we het octrooirecht beheersen, maar ook aanverwante rechtsgebieden zoals model-, auteurs- en merkenrecht.

Ook algemene rechtsgebieden, zoals verbintenissenrecht en internationaal privaatrecht behoren tot ons kennisgebied.

Maar in de basis zijn we de technisch ingenieur die inhoudelijk op het niveau van de uitvinder mee kan praten over technologie en daarmee een octrooizaak van A tot Z kan behandelen.

Ons vak overlapt, op het gebied van advisering, wel een beetje met dat van octrooiadvocaat. Het leuke van ons werk is onder meer dat het zo afwisselend is: de ene dag ben je bezig met een octrooi voor koffiecapsules, de dag erop met een zaak rondom windturbines op zee ‘, aldus Walter.

 

Over de samenwerking met PKIpartners

Er komt een enorme verandering in ons vak aan, want vanaf 1 juni is het Unified Patent Court (UPC) actief geworden. Deze Europese rechtbank is ingesteld om inbreukproblemen tussen bedrijven op te lossen.

Waar dat nu nog nationaal gebeurt (en je dus per land naar de betrokken rechtbank gaat) wordt dat straks via één rechtbank internationaal geregeld.

Ik durf te stellen dat dit de grootse verandering in 50 jaar is in onze branche. Deze nieuwe rechtbank brengt ook een nieuwe digitale werkwijze met zich mee. En daar kwam PKIpartners in beeld, want om gebruik te kunnen maken van het nieuwe systeem moet je een strikte en nogal complexe registratieprocedure volgen.

Met een pas van een leverancier, speciale kaartlezers en met bepaalde software die bovendien naadloos geïntegreerd moest worden in je bestaande IT-systemen. Kortom, dat was nogal ingewikkeld, mede omdat het UPC onjuiste instructies over de aanpak van deze procedure verstrekte.

Het verliep nogal problematisch allemaal en we hadden iemand nodig die precies wist hoe het zat: vandaar dat we de hulp van PKIpartners hebben ingeroepen. Wij niet alleen overigens, want de samenwerking met hen was zó prettig dat ik ze ook aan andere kantoren, waaronder ook de concurrerende, heb doorgegeven.

De verhoudingen onderling zijn redelijk goed en uiteindelijk doe je het toch samen. Wat bovendien opviel aan PKIpartners was dat men heel persoonlijk te werk ging en erg goed bereikbaar was.

Tijdens onze zoektocht naar een partij die dit voor ons kon regelen hebben we ook andere partijen benaderd. Sommigen namen niet eens hun telefoon op. Toen ik online een advertentie van PKI tegenkwam en ik allerhartelijkst werd verwelkomd én men bovendien diepgaande kennis van zaken bleek te hebben, was ik al gauw overtuigd.’

‘Naast het eenmalig registreren werd ook van ons verwacht dat we onze in te dienen verklaringen rechtsgeldig elektronisch konden ondertekenen.

Ook dat was onbekend gebied voor ons. Deze nieuwe werkwijze moest in een korte tijd opgezet, geleerd en geïmplementeerd worden in onze organisatie en ook daar heeft PKIpartners ons fantastisch bij geholpen. We zijn inmiddels druk bezig met het indienen van alle verklaringen.’

 

PKIpartners leerde ons de juiste taal

‘Als ik de samenwerking in drie woorden samenvat dan denk ik aan termen als: kundig, snel en servicegericht. Met andere partners is het soms lastig omdat we elkaars taal niet spreken, maar in dit geval was het juist andersom.
PKIpartners, en voor mij en mijn collega’s was dat vooral via mijn contact met Ton Oosterwijk, sprak niet alleen onze taal. Het ging verder: men legde uit welke taal we überhaupt moesten willen spreken op dit vlak.

Zo was het digitaal ondertekenen van een document, in dit geval met eIDAS*, voor ons compleet nieuw. Maar nu weten we van de hoed en de rand en zijn we, ook op dit vlak, een goede gesprekspartners. Anderen die een partner zoeken op dit vlak raad ik zeker aan om contact met PKIpartners op te nemen.’

 

*Van de redactie: het UPC stelde als eis dat het inloggen in het Case Management System op basis van een persoonlijk op naam &  beroepsgebonden certificaat moest zijn wat op een token (smartcard/USB stick) moet staan. En dat de documentatie op basis van gekwalificeerde elektronische handtekening moest staan met de zichtbare vermelding van het beroep “octrooigemachtigde”.