Skip to content

Prijzen en condities van PKIoverheid Services Server certificaten voor bijvoorbeeld SBR en Digipoort

2 jaar geldig € 529

  • Levering als download,  volledige ondersteuning bij elke stap, installatiegarantie, productie door KPN B.V. - TSP

2 jaar geldig € 80,- (+ € 475,-*)

  • Levering als download, volledige ondersteuning bij elke stap, installatiegarantie, productie door QuoVadis Trustlink B.V. – TSP

1 jaar geldig € 80,-  (+ € 300,-*)

  • Levering als download, volledige ondersteuning bij elke stap, installatiegarantie, productie door QuoVadis Trustlink B.V. – TSP

Voorwaarden & Servicebeschrijving:

De service omvat telefonische ondersteuning bij de aanvraag, volledige administratieve voorbereiding, controle op de vereiste informatie, registratie werkzaamheden en face-to-face controle van de certificaatbeheerder en/of vertegenwoordiger van de abonnee, waarna u het certificaat van de Trust Service  Provider (TSP) zult ontvangen.

  • De installatie en het in werking stellen van het certificaat dient u zelf, eventueel op instructie van uw softwareleverancier en de Trust Service Provider (TSP) uit te voeren. PKIpartners kan hierbij ondersteunen.
  • De abonnee machtigt PKIpartners om namens haar, voor het PKIoverheid Services Server certificaat de aanvraag, de vereiste controles uit te voeren en de bestelling te plaatsen bij de erkende PKIoverheid Trust ServiceProvider (TSP).
  • De abonnee verklaart in te stemmen met facturering en betaling bij opdrachtverstrekking aan PKIpartners. Direct na ontvangst van uw betaling zullen de voorbereidingen starten.
  • De levertijd van het certificaat is mede afhankelijk van de doorlooptijden van de afspraken voor de begeleiding tussen u en PKIpartners en de hoeveelheid voorliggende aanvragen bij de TSP.
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

(*) Indien het uw voorkeur is dat het certificaat door QuoVadis Trustlink B.V. – TSP wordt geproduceerd, wordt het bedrag tussen haakjes aan u gefactureerd door QuoVadis Trustlink B.V. – TSP.