Testcertificaten voor beroepsbeoefenaars

Beroepsbeoefenaars, zoals accountants, notarissen en gerechtsdeurwaarders hebben een speciaal certificaat nodig waarin hun beroepstitel opgenomen is. Maar soms heb je geen van deze beroepstitels, maar tóch een dergelijk certificaat nodig om een applicatie of ondertekening te testen. Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij softwareleveranciers die werken voor beroepsbeoefenaars. En onder meer dit soort (test) beroepscertificaten levert PKIpartners: we vragen aan en implementeren deze onmisbare certificaten in bepaalde functies en rollen. Voor de digitale uitoefening van je beroep heb je immers een PKIoverheid Beroepscertificaat nodig. Bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten, repertoria, van XBRL assurance berichten of voor het ondertekenen van accountantsverklaringen en meer.


 


Belangrijk certificaat voor beroepsbeoefenaars

In dit certificaat zijn naast je naam ook je beroepstitel zichtbaar opgenomen, zodat de ontvangende partij de rechtsgeldigheid kan verifiëren. Het document is door je ondertekening authentiek, integer én juridisch onweerlegbaar geworden. Daarom worden aan Beroepscertificaten vanzelfsprekend de hoogste vertrouwenseisen gesteld. Daar hoort ook een toetsing bij het betreffende beroepsregister bij. Daarom vereist het aanvragen of vernieuwen van een certificaat nauwkeurigheid bij elke stap. Om als softwareleverancier je klanten goed te kunnen helpen en te kunnen ontwikkelen met een certificaat (net als een beroepscertificaat) is dit testcertificaat beschikbaar.


Kies voor goed, vertrouwd en snel

Onze medewerkers zijn snel en vlot bereikbaar om te luisteren en advies te geven. Als het nodig is verzorgen we ook de afstemming met je ICT-leveranciers voor de werking op je serveromgeving en software. Daarnaast herinneren we je gegarandeerd 8 weken vóór het verlopen van je certificaat aan tijdige verlenging. Op die manier vernieuwen wij tijdig je certificaat en blijft je software probleemloos functioneren. En dat geldt voor zowel de genoemde beroepsgroepen als voor softwareleveranciers die een testcertificaat nodig hebben om hun klanten goed te helpen.

Meer leren of even sparren?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

PKIontwikkelingen: welke certificaatvervanging is gaande?

‘Er zijn, door de berichtgeving in de markt, nogal wat mensen die denken dat PKIoverheid gaat stoppen. Maar dat is niet waar. Het gaat enkel om de website-certificaten die na december 2022 niet meer uitgegeven worden en dat heeft voor lang niet iedereen invloed.’ Aan het woord is Ton Oosterwijk, eigenaar van PKIpartners.


 

Onrust niet nodig

‘Het gaat namelijk om de publieke (SSL/TLS-) servercertificaten die uitgegeven worden onder de vertrouwensstructuur van de PKIoverheid. Op 5 december aanstaande, in 2022 dus, wordt de uitgifte daarvan beëindigd. Dit heeft, en dat wil ik graag benadrukken, geen enkele invloed op de uitgifte van bijvoorbeeld Private servercertificaten, Private Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijke en Beroepscertificaten. Het gaat puur om de uitgifte van website- en appcertificaten voor het publieke internet.’

Maak onderscheid in uitgifte tot of ná 5 december 2021

Maak je gebruik van publiek vertrouwde servercertificaten onder PKIoverheid? Dan zijn dit de mogelijke situaties die spelen:

Zijn je publiek vertrouwde server certificaten uitgegeven tot 5 december 2021 dan zijn je certificaten nog een jaar geldig, tot uiterlijk 5 december 2022.

Zijn je publiek vertrouwde server certificaten uitgegeven ná 5 december 2021 dan hebben deze certificaten een geldigheid van maximaal 9 maanden.

‘Op dit moment werken we samen met KPN ook aan de opvolger van dit type certificaten. En je kunt ervan op aan dat wij je ruim op tijd zullen informeren. De belangrijkste boodschap? Als je een Private servercertificaat, Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijk- of Beroepscertificaat hebt: geen paniek, want er verandert niets’, besluit Ton. ‘En heb je wel een publiek vertrouwd PKIoverheid-servercertificaat? Ook dan komt het allemaal dik voor elkaar.’

Neem contact op bij vragen

Wil je meer over dit onderwerp weten of even vrijblijvend overleggen? Neem dan vooral contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.