‘Van postzegel naar digitale handtekening’, Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services

Casper Moerbeek PKIpartners-Office-PKIpartners
Casper Moerbeek en Heleen Moorman (Mighty Resourcing Services) over de samenwerking met PKIpartners.

‘In Nederland is een digitaal ondertekend pdf nog wel gangbaar, maar in België is dat wel anders.’ Aan het woord is Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services, een bedrijf dat andere organisaties ondersteunt door consultancy.  Het bedrijf staat bekend als een professionele dienstverlener die gespecialiseerd is in detachering en deta/vast constructies. Men zorgt voor de juiste professional op de juiste plek. ‘Sinds 4 jaar mogen we de Vlaamse overheid tot één van onze klanten rekenen. En daar is het begrip digitale documentverwerking een stuk verder dan in ons land: elke Vlaming kan zelf digitaal tekenen. Men beschikt over een identiteitspas met een tokenhouder. De eisen van het ondertekenen van documenten door onze nieuwe opdrachtgever betekende dat we een certificaatwaardige oplossing moesten bedenken. En die hebben we gevonden in de samenwerking met PKIpartners.’

Kleine maar essentiële investering

‘Via het internet kwam ik vrij eenvoudig bij ze terecht’, vervolgt Casper. ‘Het eerste contact was uitermate prettig. Het kennisniveau binnen de organisatie ligt enorm hoog, ze weten precies waar ze het over hebben. Voor ons als bedrijf was het een kleine investering, maar wél een essentiële. Daarnaast hadden we haast, want we konden niet voor de overheid aan de slag als we het betreffende certificaat niet op orde hadden. PKIpartners heeft ons snel en goed geholpen, zowel praktisch als procesmatig.’

Fysieke identiteitscontrole

‘Zoals gezegd was de aankoop van ons product, de digitale sleutel, relatief klein, dus we hebben geen dagen onderzoek gedaan voor we met deze samenwerking startte’, lacht Casper. ‘Wel zijn we bij KPN op bezoek geweest, PKI heeft zelfs de afspraak voor ons geregeld. Het idee van een dergelijk bezoek is dat men een identiteitscontrole kan doen door een fysieke afspraak te combineren waarbij we onder meer ons paspoort moesten laten zien.’

‘Op gegeven moment krijg je de digitale sleutel in handen, maar die moet je dan ook nog ‘even’ werkend krijgen. En ook daar heeft PKIpartners ons met een bijzondere service geholpen: door in te loggen en met ons mee te kijken. Nét zolang tot het werkte.’

Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services

Goede service, geen factuur

‘Dat is alweer een aantal jaren geleden. En zo’n maand of zes terug had ik weer wat hulp nodig in verband met een grote aanbesteding waar we op in wilden schrijven. Ik stuurde een mailtje naar PKIpartners en een uur later had ik een afspraak via Teams en werd ik weer top geholpen. En de factuur? Die was niet nodig, zo zei men, want dit behoorde tot de standaard service die ze aan hun klanten geven. Als ik de dienstverlening van PKIpartners samen zou moeten vatten dan komen als vanzelf de woorden kennis, servicegerichtheid, kwaliteit én een goede prijs- en prestatieverhouding in me op.’

Tips voor anderen  

‘Aan anderen wil ik als tip meegeven dat ze niet moeten wachten tot ze het certificaat écht nodig hebben. Wij werken veel met Nederlandse leveranciers samen en die zijn stuk voor stuk te laat met aanvragen waardoor er onrust ontstaat. Mijn tip? Regel het vandaag nog, want voor je het weet heb je het morgen nodig en dan zit je ineens met een logistiek probleem. Als je in het buitenland zaken doet heb je deze digitale versleuteling sowieso nodig, maar je kunt er ook volledig op overgaan. Wij hebben dat gedaan. Waar we eerst nog een pdf-document digitaal ondertekenden, kiezen we nu altijd voor werken met een digitaal certificaat. Dat draagt bij aan de professionele uitstraling die wij belangrijk vinden.’

Verlenging en uitbreiding

‘Als ons contract in november afloopt, dan gaan we niet alleen verlengen, maar ook, uiteraard via PKIpartners, uitbreiden met aanvullende diensten. Nu kunnen we alleen nog digitaal ondertekenen, maar ik wil me ook op andere plekken kunnen identificeren, zodat voor iedereen duidelijk is dat ik tekeningsbevoegd ben voor de organisatie’, besluit Casper.  

Testcertificaten voor beroepsbeoefenaars

Beroepsbeoefenaars, zoals accountants, notarissen en gerechtsdeurwaarders hebben een speciaal certificaat nodig waarin hun beroepstitel opgenomen is. Maar soms heb je geen van deze beroepstitels, maar tóch een dergelijk certificaat nodig om een applicatie of ondertekening te testen. Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij softwareleveranciers die werken voor beroepsbeoefenaars. En onder meer dit soort (test) beroepscertificaten levert PKIpartners: we vragen aan en implementeren deze onmisbare certificaten in bepaalde functies en rollen. Voor de digitale uitoefening van je beroep heb je immers een PKIoverheid Beroepscertificaat nodig. Bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten, repertoria, van XBRL assurance berichten of voor het ondertekenen van accountantsverklaringen en meer.


 


Belangrijk certificaat voor beroepsbeoefenaars

In dit certificaat zijn naast je naam ook je beroepstitel zichtbaar opgenomen, zodat de ontvangende partij de rechtsgeldigheid kan verifiëren. Het document is door je ondertekening authentiek, integer én juridisch onweerlegbaar geworden. Daarom worden aan Beroepscertificaten vanzelfsprekend de hoogste vertrouwenseisen gesteld. Daar hoort ook een toetsing bij het betreffende beroepsregister bij. Daarom vereist het aanvragen of vernieuwen van een certificaat nauwkeurigheid bij elke stap. Om als softwareleverancier je klanten goed te kunnen helpen en te kunnen ontwikkelen met een certificaat (net als een beroepscertificaat) is dit testcertificaat beschikbaar.


Kies voor goed, vertrouwd en snel

Onze medewerkers zijn snel en vlot bereikbaar om te luisteren en advies te geven. Als het nodig is verzorgen we ook de afstemming met je ICT-leveranciers voor de werking op je serveromgeving en software. Daarnaast herinneren we je gegarandeerd 8 weken vóór het verlopen van je certificaat aan tijdige verlenging. Op die manier vernieuwen wij tijdig je certificaat en blijft je software probleemloos functioneren. En dat geldt voor zowel de genoemde beroepsgroepen als voor softwareleveranciers die een testcertificaat nodig hebben om hun klanten goed te helpen.

Meer leren of even sparren?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

PKIontwikkelingen: welke certificaatvervanging is gaande?

‘Er zijn, door de berichtgeving in de markt, nogal wat mensen die denken dat PKIoverheid gaat stoppen. Maar dat is niet waar. Het gaat enkel om de website-certificaten die na december 2022 niet meer uitgegeven worden en dat heeft voor lang niet iedereen invloed.’ Aan het woord is Ton Oosterwijk, eigenaar van PKIpartners.


 

Onrust niet nodig

‘Het gaat namelijk om de publieke (SSL/TLS-) servercertificaten die uitgegeven worden onder de vertrouwensstructuur van de PKIoverheid. Op 5 december aanstaande, in 2022 dus, wordt de uitgifte daarvan beëindigd. Dit heeft, en dat wil ik graag benadrukken, geen enkele invloed op de uitgifte van bijvoorbeeld Private servercertificaten, Private Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijke en Beroepscertificaten. Het gaat puur om de uitgifte van website- en appcertificaten voor het publieke internet.’

Maak onderscheid in uitgifte tot of ná 5 december 2021

Maak je gebruik van publiek vertrouwde servercertificaten onder PKIoverheid? Dan zijn dit de mogelijke situaties die spelen:

Zijn je publiek vertrouwde server certificaten uitgegeven tot 5 december 2021 dan zijn je certificaten nog een jaar geldig, tot uiterlijk 5 december 2022.

Zijn je publiek vertrouwde server certificaten uitgegeven ná 5 december 2021 dan hebben deze certificaten een geldigheid van maximaal 9 maanden.

‘Op dit moment werken we samen met KPN ook aan de opvolger van dit type certificaten. En je kunt ervan op aan dat wij je ruim op tijd zullen informeren. De belangrijkste boodschap? Als je een Private servercertificaat, Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijk- of Beroepscertificaat hebt: geen paniek, want er verandert niets’, besluit Ton. ‘En heb je wel een publiek vertrouwd PKIoverheid-servercertificaat? Ook dan komt het allemaal dik voor elkaar.’

Neem contact op bij vragen

Wil je meer over dit onderwerp weten of even vrijblijvend overleggen? Neem dan vooral contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.