Wat is het Unified Patent Court en heeft dit invloed op uw patenten?

Vanaf 1 april 2023 wordt er een nieuwe Europese rechtbank in het leven geroepen voor het behandelen van zaken rondom Europese octrooien; het Unified Patent Court. Deze rechtbank gaat voor de 17 aangesloten Europese landen (zie afbeelding links) inbreukzaken en nietigheidszaken behandelen. Het Unified Patent Court doet daarbij uitspraken over zowel unitaire octrooien als Europese octrooien. Heeft u een Europees octrooi in bezit of wilt u deze gaan aanvragen, dan is de komst van het Unified Patent Court voor u van belang.

Wat betekent het Unified Patent Court voor een bestaand Europees octrooi?

Nederland heeft zich aangesloten bij het Unified Patent Court. Dit heeft niet alleen gevolgen voor toekomstige octrooien maar ook voor een bestaand Europees octrooi. Bezit u al een Europees octrooi? Dan komt u voor de keus te staan of u toekomstige conflicten wil laten behandelen door de Nederlandse rechtbanken of door het Unified Patent Court. Met een zogenaamde ‘opt-out’ kunt u binnen de overgangsperiode van 7 jaar aangeven dat u geen gebruik wil maken van het Unified Patent Court. Doet u dat niet binnen de overgangstermijn dan valt uw Europees octrooi vanaf dan onder de Unified Patent Court. 

Echter is er natuurlijk wel een reden dat deze overkoepelende rechtbank nu wordt gesticht. Voorheen kon een rechtszaak rond een Europees octrooi in elk land opnieuw worden behandeld en ook in elk land een andere uitspraak krijgen. Dit leidde niet alleen tot veel verwarring, maar ook tot torenhoge kosten. Een uitspraak van het Unified Patent Court daarentegen geldt voor alle aangesloten landen. Hierna is er nog één mogelijkheid om in beroep te gaan en daarna is de uitspraak definitief. Dit voorkomt dus een ellenlange en parallelle juridische procedure.

Wat betekent het voor de aanvraag van een nieuw octrooi?

Naast het Europees octrooi komt er vanaf de start van het Unified Patent Court ook een unitair octrooi. Dit octrooi is dan in één klap geldig in alle 17 deelnemende landen. Dit octrooi kan dan nog aangevuld worden voor niet-deelnemende landen. Een unitair octrooi heeft daarnaast als voordeel dat er maar één keer per jaar een instandhoudingstaks over moet worden betaald en er ook maar 1 vertaling hoeft worden aangeboden. Dit scheelt dan ook aanzienlijk in de kosten ten opzichte van een Europees octrooi dat moet worden verleend per land. Het aanvragen van een Europees octrooi blijft uiteraard wel mogelijk, maar alle rechtszaken rondom dit octrooi worden dan wel behandeld door het Unified Patent Court.

Tekst gaat verder onder video.

Hoe verloopt de communicatie met het Unified Patent Court?

Om te kunnen communiceren met het Unified Patent Court maken zij gebruik van een CMS-systeem met hoge beveiliging. Daarvoor heeft u dan ook twee certificaten nodig:

  1.  een authenticatie certificaat. Het authenticatie certificaat is nodig om in te kunnen loggen op het CMS-systeem. Hiervoor is ook de verplichting gesteld dat dit certificaat op een hardware device, bijvoorbeeld een USB-stick of smartcard , moet staan.
  2. Een gekwalificeerde elektronische handtekening. Dit is nodig om de onweerlegbaarheid te bevestigen bij de ondertekende stukken die u uploadt. 

Gaat u contact opnemen met het Unified Patent Court en heeft u dus deze certificaten nodig? Vraag die dan aan bij PKIpartners.

Beste IT-auditor, kies voor gemak en onderteken met QES bij versturen van audits over DigiD-assessments

DigiD-assessmentrapportage-tpm-elektronische-handtekeningen

De termen AES en QES hebben te maken met het niveau van rechtszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je samen iets overeenkomt, de een de ander vervolgens een mail stuurt ter bevestiging en er een akkoord volgt. Hierbij is het niveau van rechtszekerheid laag, je weet immers niet zeker wie op dat akkoord via e-mail reageert. Dat kan iedereen wel zijn. 

Hoger niveau van rechtszekerheid

Een hoger niveau van rechtszekerheid ontstaat bij het tekenen van een papieren contract dat je vervolgens met elkaar deelt. Wanneer je dit document door een ambtenaar, zoals bijvoorbeeld een notaris of een gerechtsdeurwaarder, laat bekrachtigen dan bereik je het allerhoogste niveau van rechtszekerheid. 

In de digitale wereld werkt het precies zo, ook daarin heb je verschillende niveaus van rechtszekerheid die gaan over digitaal vertrouwen. Het hoogste niveau is QES, dat staat voor Qualified Electronic Signature, het niveau daaronder is AES dat staat voor Advanced Electronic Signature, en het derde niveau is SES, voluit Simple Electronic Signature (de gebruikelijke term; Electronic Signature).

Tekst gaat verder onder video

Alle DigiD-koppelingen geaudit

Nu is het zo dat alle DigiD-koppelingen geaudit gaan worden door register IT-auditors die zijn verbonden aan NOREA: de beroepsorganisatie van IT-auditors. De overheid heeft via Logius richting deze auditors gecommuniceerd dat vanaf januari 2023 de rapporten die uit deze audits volgen digitaal ondertekend moeten worden. En dat mag op twee manieren gebeuren, via QES of AES. 

En die keuze geeft onduidelijkheid onder ruim 1600 IT-auditors die ons land rijk is. Want wanneer doe je het nu goed? Als je ondertekent via een Qualified Electronic Signature of is een lager niveau, de Advanced Electronic Signature ook voldoende? 

Verouderde visie

‘De keuze die de overheid hierin geeft maakt het verwarrend en komt voort uit een verouderde visie die gaat over het idee dat elektronische handtekeningen duur en onhandig zijn. Dat was ook zo: tot een jaar of 10 geleden, maar dit speelt al lang niet meer’, aldus Ton Oosterwijk, eigenaar van PKIpartners. ‘Ik heb jarenlang deelgenomen aan de klankbordgroep authenticatie rijksoverheid en er is, onder meer, een duidelijke handreiking geschreven over onder meer dit onderwerp.’ 

‘Je zou denken dat het lagere niveau, de AES, het eenvoudigst en het goedkoopst is. Maar dat is niet zo, want hierbij onderteken je een document met een verificatie die je via e-mail of sms ontvangt. Daar moet dan weer een rapport aan ten grondslag liggen en daarvoor kan je een abonnement met een bundel afsluiten bij onze partner Evidos. Dus kiezen voor AES is niet per definitie eenvoudig, goedkoop of handiger.’ 

Onze boodschap

Kies, vanwege meerdere redenen, voor QES!  

Dan weet je per definitie zeker dat de manier waarop je als IT-auditor ondertekent toereikend is. Verder betaal je één bedrag wat je voor een QES dat bovendien drie jaar geldig is zónder dat er een prijs per tik wordt berekend. Daarnaast is ook de gratis Acrobat Reader geschikt voor QES ondertekenen, zonder dat je aanvullende handelingen moet verrichten door naar online aanbieders te moeten gaan. 

Mocht je er nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op

Bron: ec.europa.eu 

Beste IT-auditor, kies voor gemak en onderteken met QES bij versturen van audits over DigiD-assessments

De termen AES en QES hebben te maken met het niveau van rechtszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je samen iets overeenkomt, de een de ander vervolgens een mail stuurt ter bevestiging en er een akkoord volgt. Hierbij is het niveau van rechtszekerheid laag, je weet immers niet zeker wie op dat akkoord via e-mail reageert. Dat kan iedereen wel zijn. 

Hoger niveau van rechtszekerheid

Een hoger niveau van rechtszekerheid ontstaat bij het tekenen van een papieren contract dat je vervolgens met elkaar deelt. Wanneer je dit document door een ambtenaar, zoals bijvoorbeeld een notaris of een gerechtsdeurwaarder, laat bekrachtigen dan bereik je het allerhoogste niveau van rechtszekerheid. 

In de digitale wereld werkt het precies zo, ook daarin heb je verschillende niveaus van rechtszekerheid die gaan over digitaal vertrouwen. Het hoogste niveau is QES, dat staat voor Qualified Electronic Signature, het niveau daaronder is AES dat staat voor Advanced Electronic Signature, en het derde niveau is SES, voluit Simple Electronic Signature (de gebruikelijke term; Electronic Signature) 

Alle DigiD-koppelingen geaudit

Nu is het zo dat alle DigiD-koppelingen geaudit gaan worden door register IT-auditors die zijn verbonden aan NOREA: de beroepsorganisatie van IT-auditors. De overheid heeft via Logius richting deze auditors gecommuniceerd dat vanaf januari 2023 de rapporten die uit deze audits volgen digitaal ondertekend moeten worden. En dat mag op twee manieren gebeuren, via QES of AES. 

En die keuze geeft onduidelijkheid onder ruim 1600 IT-auditors die ons land rijk is. Want wanneer doe je het nu goed? Als je ondertekent via een Qualified Electronic Signature of is een lager niveau, de Advanced Electronic Signature ook voldoende?  

Verouderde visie

‘De keuze die de overheid hierin geeft maakt het verwarrend en komt voort uit een verouderde visie die gaat over het idee dat elektronische handtekeningen duur en onhandig zijn. Dat was ook zo: tot een jaar of 10 geleden, maar dit speelt al lang niet meer’, aldus Ton Oosterwijk, eigenaar van PKIpartners. ‘Ik heb jarenlang deelgenomen aan de klankbordgroep authenticatie rijksoverheid en er is, onder meer, een duidelijke handreiking geschreven over onder meer dit onderwerp.’ 

‘Je zou denken dat het lagere niveau, de AES, het eenvoudigst en het goedkoopst is. Maar dat is niet zo, want hierbij onderteken je een document met een verificatie die je via e-mail of sms ontvangt. Daar moet dan weer een rapport aan ten grondslag liggen en daarvoor kan je een abonnement met een bundel afsluiten bij onze partner Evidos. Dus kiezen voor AES is niet per definitie eenvoudig, goedkoop of handiger.’ 

Onze boodschap

Kies, vanwege meerdere redenen, voor QES!  

Dan weet je per definitie zeker dat de manier waarop je als IT-auditor ondertekent toereikend is. Verder betaal je één bedrag wat je voor een QES dat bovendien drie jaar geldig is zónder dat er een prijs per tik wordt berekend. Daarnaast is ook de gratis Acrobat Reader geschikt voor QES ondertekenen, zonder dat je aanvullende handelingen moet verrichten door naar online aanbieders te moeten gaan. 

Mocht je er nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op

Bron: ec.europa.eu