‘Van postzegel naar digitale handtekening’, Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services

Casper Moerbeek PKIpartners-Office-PKIpartners
Casper Moerbeek en Heleen Moorman (Mighty Resourcing Services) over de samenwerking met PKIpartners.

‘In Nederland is een digitaal ondertekend pdf nog wel gangbaar, maar in België is dat wel anders.’ Aan het woord is Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services, een bedrijf dat andere organisaties ondersteunt door consultancy.  Het bedrijf staat bekend als een professionele dienstverlener die gespecialiseerd is in detachering en deta/vast constructies. Men zorgt voor de juiste professional op de juiste plek. ‘Sinds 4 jaar mogen we de Vlaamse overheid tot één van onze klanten rekenen. En daar is het begrip digitale documentverwerking een stuk verder dan in ons land: elke Vlaming kan zelf digitaal tekenen. Men beschikt over een identiteitspas met een tokenhouder. De eisen van het ondertekenen van documenten door onze nieuwe opdrachtgever betekende dat we een certificaatwaardige oplossing moesten bedenken. En die hebben we gevonden in de samenwerking met PKIpartners.’

Kleine maar essentiële investering

‘Via het internet kwam ik vrij eenvoudig bij ze terecht’, vervolgt Casper. ‘Het eerste contact was uitermate prettig. Het kennisniveau binnen de organisatie ligt enorm hoog, ze weten precies waar ze het over hebben. Voor ons als bedrijf was het een kleine investering, maar wél een essentiële. Daarnaast hadden we haast, want we konden niet voor de overheid aan de slag als we het betreffende certificaat niet op orde hadden. PKIpartners heeft ons snel en goed geholpen, zowel praktisch als procesmatig.’

Fysieke identiteitscontrole

‘Zoals gezegd was de aankoop van ons product, de digitale sleutel, relatief klein, dus we hebben geen dagen onderzoek gedaan voor we met deze samenwerking startte’, lacht Casper. ‘Wel zijn we bij KPN op bezoek geweest, PKI heeft zelfs de afspraak voor ons geregeld. Het idee van een dergelijk bezoek is dat men een identiteitscontrole kan doen door een fysieke afspraak te combineren waarbij we onder meer ons paspoort moesten laten zien.’

‘Op gegeven moment krijg je de digitale sleutel in handen, maar die moet je dan ook nog ‘even’ werkend krijgen. En ook daar heeft PKIpartners ons met een bijzondere service geholpen: door in te loggen en met ons mee te kijken. Nét zolang tot het werkte.’

Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services

Goede service, geen factuur

‘Dat is alweer een aantal jaren geleden. En zo’n maand of zes terug had ik weer wat hulp nodig in verband met een grote aanbesteding waar we op in wilden schrijven. Ik stuurde een mailtje naar PKIpartners en een uur later had ik een afspraak via Teams en werd ik weer top geholpen. En de factuur? Die was niet nodig, zo zei men, want dit behoorde tot de standaard service die ze aan hun klanten geven. Als ik de dienstverlening van PKIpartners samen zou moeten vatten dan komen als vanzelf de woorden kennis, servicegerichtheid, kwaliteit én een goede prijs- en prestatieverhouding in me op.’

Tips voor anderen  

‘Aan anderen wil ik als tip meegeven dat ze niet moeten wachten tot ze het certificaat écht nodig hebben. Wij werken veel met Nederlandse leveranciers samen en die zijn stuk voor stuk te laat met aanvragen waardoor er onrust ontstaat. Mijn tip? Regel het vandaag nog, want voor je het weet heb je het morgen nodig en dan zit je ineens met een logistiek probleem. Als je in het buitenland zaken doet heb je deze digitale versleuteling sowieso nodig, maar je kunt er ook volledig op overgaan. Wij hebben dat gedaan. Waar we eerst nog een pdf-document digitaal ondertekenden, kiezen we nu altijd voor werken met een digitaal certificaat. Dat draagt bij aan de professionele uitstraling die wij belangrijk vinden.’

Verlenging en uitbreiding

‘Als ons contract in november afloopt, dan gaan we niet alleen verlengen, maar ook, uiteraard via PKIpartners, uitbreiden met aanvullende diensten. Nu kunnen we alleen nog digitaal ondertekenen, maar ik wil me ook op andere plekken kunnen identificeren, zodat voor iedereen duidelijk is dat ik tekeningsbevoegd ben voor de organisatie’, besluit Casper.  

Het najaar staat voor de deur: heb jij in beeld hoe je certificaten er dan uitzien? 

Heb je een fijne zomervakantie gehad? Je bent ongetwijfeld alweer weken aan de slag en je vakantie misschien alweer bijna vergeten. We nodigen je van harte uit om na te denken over een onderwerp waar je waarschijnlijk niet elke dag bij stilstaat: namelijk aan PKIoverheid certificaten en de toepassing daarvan.  

Digitale wereld steeds complexer 

In deze wereld die in rap tempo nog meer digitaal en daarmee soms complexer wordt, kom je er niet meer onderuit om na te denken over oplossingen rondom identiteit, echtheid en waarmerken in de digitale wereld. Hoe is dat op dit moment voor jouw organisatie geregeld? Denk dan aan het certificaatbeheer, zoals de verlenging en het tijdig aanvragen bijvoorbeeld? En hoe gaat het als er iemand uit dienst gaat en er een ander e-mailadres gekoppeld moet worden? Zijn jullie daarnaast goed op de hoogte van de regelmatige wijzigingen in de regel- en wetgeving? En wanneer je dat op dit moment bij een andere leverancier hebt belegd, heb je dan het gevoel dat zij je volledig ontzorgen op dit vlak? Kortom, de wereld van certificaten en alles wat daarmee samenhangt is ingewikkeld en voor velen relatief ondoorzichtig. Dat is ook logisch, omdat je deze materie er niet zomaar even bij doet. Bij PKIpartners hebben we er onze kernactiviteit van gemaakt waardoor we dag in dag uit bezig zijn met dit onderwerp. 

Naar uw feedback wordt geluisterd

Daarnaast richten we ons ook op het steeds verder verbeteren van onze dienstverlening, waarbij we luisteren naar de feedback die we van onze relaties ontvangen. Een mooi voorbeeld van dat actief verbeteren is ons telefoonnummer dat niet meer anoniem wordt weergegeven. Dit betekent dat je ons met naam en toenaam in je telefoon kunt zetten, en direct kunt zien wanneer we bellen. Handig als je met spoed op een certificaat zit te wachten en je ziet dat wij het zijn vanuit één van deze nummers: 085 9020 820 en 023 7600 345. 

Tipje: voor zover je er zelf nog niet aan gedacht had, plaats ons 085- en 023-nummer in je mobiel of je telefooncentrale, en zie direct dat wij bellen. Dat scheelt certificaatstress. Daarnaast is het ook handig, omdat je ons snel weet te vinden, als er iets aan de hand is met een certificaat. 

Een ander voorbeeld van de manier waarop we bezig zijn met feedback, is het overzicht van alle PKIupdates dat voortaan terug te vinden is op onze website. Op die manier is alle relevante informatie rondom certificaten en alles wat daarmee samenhangt ten alle tijden eenvoudig beschikbaar. Voor het geval je nog eens iets na wilt lezen. Of die ene handige tip toe wilt passen, maar niet precies meer weet hoe het zat.  

‘De onrust over PKIoverheid certificaten neemt toe’, Kelly van Duin, Xolphin

‘We zijn een samenwerking met PKIpartners gestart om een antwoord te geven op het actuele PKI-vraagstuk. We vullen elkaar, specifiek op het onderdeel PKIoverheid, naadloos aan en bieden daarmee samen een volledige oplossing aan onze klanten.  Bij Xolphin adviseren we dagelijks heel veel klanten. Specifiek voor het overheidssegment kunnen we klanten die behoefte hebben aan uitgebreide persoonlijke begeleiding doorverwijzen naar PKIpartners.’ 

Aan het woord is Kelly van Duin, verantwoordelijk voor marketing en communicatie binnen Xolphin. Dit bedrijf staat bekend als de grootste aanbieder van SSL certificaten in Nederland. Ook (h)erkent de markt deze organisatie al jaren om de deskundige support en de snelle, betrouwbare en voordelige levering van SSL certificaten en digitale handtekeningen van de vertrouwde merken. Met meer dan 30 medewerkers voert Xolphin de validatie van certificaten grotendeels zelfstandig uit in 11 verschillende talen. 


 

Waarom PKIpartners? 

‘De samenwerking met PKIpartners komt ons heel goed van pas, zo kunnen we extra service bieden voor klanten die hier behoefte aan hebben door te verwijzen naar PKIpartners voor extra ondersteuning. De persoonlijke begeleiding is daarbij heel belangrijk, juist omdat de materie zo ingewikkeld is. Denk dan aan de overgang van de huidige situatie naar de uitfasering van PKIoverheid SSL, eventueel over moeten stappen naar andere leveranciers om aansluiting te blijven houden en het niet-sluitende overheidsadvies. We merken in de overheidsmarkt dat het onderwerp certificaten ook meer en meer begint te leven. Dat zien we bijvoorbeeld aan de toenemende stroom e-mailtjes die over dit onderwerp gaan. Ook wij hebben nog niet alle antwoorden maar kunnen wel waarschuwen wat er gaat gebeuren en klanten naar de juiste wegen leiden. Een weg zoals bijvoorbeeld PKIpartners dat is. Het is vooral de complementaire samenwerking tussen onze bedrijven die een meerwaarde voor de markt en onze eigen organisaties oplevert.’ 

De samenwerking in een kernwoord 

Kelly: ‘Wanneer ik aan de contacten met PKIpartners denk dan komen als vanzelf woorden als enthousiasme en professionaliteit in me op. Er is, specifiek op het gebied van PKIoverheid, veel behoefte aan de totale ontzorging op het hoge kwaliteitsniveau dat Ton, samen met Iris en andere collega’s aanbiedt. Dat heeft te maken met de ingewikkelde procedures en wordt door de actuele uitfasering alleen maar lastiger. Je ziet ook dat er, mede vanwege het complexe karakter van de materie, nog weinig aanbod in de markt is op dit vlak. Ik ken eigenlijk geen enkel bedrijf dat zich zó diepgaand op overheidscertificaten richt als PKIpartners dat doet. Die gedegen aanpak maakt het ook fijn om naar ze te kunnen verwijzen’, aldus Kelly. 

Toenemende onrust in de markt 

‘Verder merk je de toenemende onrust in de overheidsmarkt: bedrijven maken zich zorgen over de manier waarop de certificaten binnen hun infrastructuur geregeld zijn en hoe ze kunnen anticiperen op de wijziging in het aanbod. Wanneer je bijvoorbeeld het woord ‘PKIoverheid SSL’ in Google intikt, dan komen er verontrustend weinig relevante zoekresultaten. En wordt, zeker gezien het belang van het onderwerp, echt te weinig over geschreven. Juist daarom is de samenwerking tussen PKIpartners en Xolphin zo waardevol: samen vullen we het gat in de markt waar veel behoeften liggen.’ 

Gratis certificaten: niet altijd de beste keuze

‘Ook zien we een ontwikkeling van gratis certificaten in de markt ontstaan. Dat is niet nieuw maar beslaat inmiddels wel een relatief groot marktaandeel. Voor veel toepassingen zijn deze gratis alternatieven prima, maar heel vaak is dit ook niet het geval. Zeker voor overheidsinstanties, zoals ook gemeenten dat zijn, is het onwenselijk om voor een gratis certificaat te gaan. Al is het alleen al omdat er geen enkele controle op de inhoud ervan is. Waar het vooral om gaat is dat deze certificaten geen bedrijfsgegevens bevatten, wat ze ongeschikt maakt voor bijvoorbeeld een publieke website van een gemeente. Zo zal een betrokken gemeente zélf voor iedere toepassing hierin een afweging moeten maken. Dat is ook het advies van het NCSC. Uiteraard kunnen Xolphin en PKIpartners hierin gezamenlijk adviseren en begeleiden.’ 

‘Daarnaast zie je ook een behoorlijke wildgroei ontstaan. We hebben immers zoveel slimme producten tegenwoordig, bijna alles lijkt met het internet verbonden: van de intelligente deurbel tot complete smart home systems. En ook daarvoor zijn kwalitatief hoogwaardige certificaten nodig. Al die certificaten moeten ook beheerd worden. Niet voor niets bieden we vanuit Xolphin actief een platform aan waarin je certificaten van verschillende leveranciers kunt beheren. Dat geeft rust en overzicht. Dat is ook nodig, want de gevolgen van dit beheer niet goed oppakken zijn groot. Stel je voor dat een gemeente de verlenging van een certificaat vergeet: dan kun je vanaf dat moment als burger bijvoorbeeld geen paspoort of identiteitskaart afnemen. Dat betekent wel wat. Zeker als je weet dat het niet mogelijk is om dit soort certificaten stilzwijgend te laten verlengen. Als je dan beseft dat certificaten die vroeger met gemak 10 jaar geldig waren, tegenwoordig slechts 1 jaar geldig zijn, dan begrijp je dat er werk aan de winkel is. Kortom, we kunnen aan de slag en Xolphin draagt, samen met PKIpartners, graag haar steentje bij.’ 

PKIpartners door KPN geselecteerd als voorkeursagent lokale overheid

KPN heeft PKIpartners als voorkeursagent geselecteerd om de ontzorging van het beheren van PKIoverheid certificaten namens lokale overheden op zich te nemen (certificate life cycle management). 


Speciale dienst – PKIoverheid desk

Het partnerschap tussen KPN en PKIpartners is een logische volgende stap die is gezet als uitbreiding op de samenwerking in het mkb en met vele anderen. PKIpartners heeft voor lokale overheden deze specifieke dienst ontwikkeld waarbij persoonlijk contact, bereikbaarheid en afstemming met de ketenleveranciers met stip op één staan. En dat is nodig…

Essentiële informatie-uitwisseling tussen applicaties

Applicaties wisselen immers essentiële informatie uit met elkaar én tussen de ketenpartners onderling. Dit informatietransport dient door middel van cryptografie beschermd en zonder twijfel herleiden te zijn als van én naar de desbetreffende lokale overheid.

Onderhoud vraagt om aandacht en de juiste focus

Het onderhoud van PKIoverheidcertificaten en elektronische handtekeningen vraagt om aandacht, nauwkeurigheid en sturing op geldigheidstermijnen en doorlooptijden. Tegelijkertijd zijn er ook geregeld invloeden die de vereiste nauwkeurigheid complex maken. Door die invloeden kunnen websites en verbindingen verstoord raken of zelfs uitvallen. En dan beginnen de moeilijkheden pas écht…

Belangrijke onverwachte invloeden

Misschien vraag je je af over welke invloeden we het hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Onvoldoende informatie en ondersteuning vanuit Logius.
  • Gebrekkige communicatie vanuit de Trust Service provider.
  • Mutaties van contactpersonen en (applicatie)beheerders intern en extern.
  • Plotselinge aanpassingen in toezicht en regelgeving.
  • Toenemende werkdruk.
  • Aanpassingen op en introductie van nieuwe wet- en regelgeving.

Vaste vertrouwenspartner met kennis van zaken, veel ervaring én het netwerk

KPN heeft PKIpartners geselecteerd als voorkeursagent lokale overheid voor haar vertrouwensdiensten als PKIoverheid, eHerkenning, eSeals en eSigning.

PKIpartners bedient als PKIoverheid specialist midden-, klein- en grootbedrijf, maar ook veel beroepsoefenaars. PKIpartners neemt de zorg omtrent het beheer weg en stuurt proactief op de geldigheid en continuïteit. Ook houden we rekening met de tijd die jij of je ketenpartner nodig hebt voor elke aanvraag of vernieuwing. Deze dienst is ontwikkeld in samenwerking met lokale overheden, medewerkers KPN Local Government en specialisten van PKIpartners. 

Behoefte aan informatie

Kortom, er is veel behoefte aan informatie, advies en ondersteuning voor het beheer (life cycle management) van PKIoverheid certificaten en gekwalificeerde elektronische handtekeningen. En de antwoorden op die behoeften vind je terug in onze beloften: persoonlijke aandacht, beheer, continuïteit waarborgen én het bieden van zekerheid. 

Neem contact op met Iris of Ton

Indien je benieuwd ben naar wat PKIpartners specifiek voor je kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 085 9020820, per e-mail info@pkipartners.nl óf je bezoekt eenvoudig onze contactpagina.