Wat is het Unified Patent Court en heeft dit invloed op uw patenten?

Vanaf 1 april 2023 wordt er een nieuwe Europese rechtbank in het leven geroepen voor het behandelen van zaken rondom Europese octrooien; het Unified Patent Court. Deze rechtbank gaat voor de 17 aangesloten Europese landen (zie afbeelding links) inbreukzaken en nietigheidszaken behandelen. Het Unified Patent Court doet daarbij uitspraken over zowel unitaire octrooien als Europese octrooien. Heeft u een Europees octrooi in bezit of wilt u deze gaan aanvragen, dan is de komst van het Unified Patent Court voor u van belang.

Wat betekent het Unified Patent Court voor een bestaand Europees octrooi?

Nederland heeft zich aangesloten bij het Unified Patent Court. Dit heeft niet alleen gevolgen voor toekomstige octrooien maar ook voor een bestaand Europees octrooi. Bezit u al een Europees octrooi? Dan komt u voor de keus te staan of u toekomstige conflicten wil laten behandelen door de Nederlandse rechtbanken of door het Unified Patent Court. Met een zogenaamde ‘opt-out’ kunt u binnen de overgangsperiode van 7 jaar aangeven dat u geen gebruik wil maken van het Unified Patent Court. Doet u dat niet binnen de overgangstermijn dan valt uw Europees octrooi vanaf dan onder de Unified Patent Court. 

Echter is er natuurlijk wel een reden dat deze overkoepelende rechtbank nu wordt gesticht. Voorheen kon een rechtszaak rond een Europees octrooi in elk land opnieuw worden behandeld en ook in elk land een andere uitspraak krijgen. Dit leidde niet alleen tot veel verwarring, maar ook tot torenhoge kosten. Een uitspraak van het Unified Patent Court daarentegen geldt voor alle aangesloten landen. Hierna is er nog één mogelijkheid om in beroep te gaan en daarna is de uitspraak definitief. Dit voorkomt dus een ellenlange en parallelle juridische procedure.

Wat betekent het voor de aanvraag van een nieuw octrooi?

Naast het Europees octrooi komt er vanaf de start van het Unified Patent Court ook een unitair octrooi. Dit octrooi is dan in één klap geldig in alle 17 deelnemende landen. Dit octrooi kan dan nog aangevuld worden voor niet-deelnemende landen. Een unitair octrooi heeft daarnaast als voordeel dat er maar één keer per jaar een instandhoudingstaks over moet worden betaald en er ook maar 1 vertaling hoeft worden aangeboden. Dit scheelt dan ook aanzienlijk in de kosten ten opzichte van een Europees octrooi dat moet worden verleend per land. Het aanvragen van een Europees octrooi blijft uiteraard wel mogelijk, maar alle rechtszaken rondom dit octrooi worden dan wel behandeld door het Unified Patent Court.

Hoe verloopt de communicatie met het Unified Patent Court?

Om te kunnen communiceren met het Unified Patent Court maken zij gebruik van een CMS-systeem met hoge beveiliging. Daarvoor heeft u dan ook twee certificaten nodig:

  1.  een authenticatie certificaat. Het authenticatie certificaat is nodig om in te kunnen loggen op het CMS-systeem. Hiervoor is ook de verplichting gesteld dat dit certificaat op een hardware device, bijvoorbeeld een USB-stick of smartcard , moet staan.
  2. Een gekwalificeerde elektronische handtekening. Dit is nodig om de onweerlegbaarheid te bevestigen bij de ondertekende stukken die u uploadt. 

Gaat u contact opnemen met het Unified Patent Court en heeft u dus deze certificaten nodig? Vraag die dan aan bij PKIpartners.

Beste IT-auditor, kies voor gemak en onderteken met QES bij versturen van audits over DigiD-assessments

DigiD-assessmentrapportage-tpm-elektronische-handtekeningen

De termen AES en QES hebben te maken met het niveau van rechtszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je samen iets overeenkomt, de een de ander vervolgens een mail stuurt ter bevestiging en er een akkoord volgt. Hierbij is het niveau van rechtszekerheid laag, je weet immers niet zeker wie op dat akkoord via e-mail reageert. Dat kan iedereen wel zijn. 

Hoger niveau van rechtszekerheid

Een hoger niveau van rechtszekerheid ontstaat bij het tekenen van een papieren contract dat je vervolgens met elkaar deelt. Wanneer je dit document door een ambtenaar, zoals bijvoorbeeld een notaris of een gerechtsdeurwaarder, laat bekrachtigen dan bereik je het allerhoogste niveau van rechtszekerheid. 

In de digitale wereld werkt het precies zo, ook daarin heb je verschillende niveaus van rechtszekerheid die gaan over digitaal vertrouwen. Het hoogste niveau is QES, dat staat voor Qualified Electronic Signature, het niveau daaronder is AES dat staat voor Advanced Electronic Signature, en het derde niveau is SES, voluit Simple Electronic Signature (de gebruikelijke term; Electronic Signature) 

Alle DigiD-koppelingen geaudit

Nu is het zo dat alle DigiD-koppelingen geaudit gaan worden door register IT-auditors die zijn verbonden aan NOREA: de beroepsorganisatie van IT-auditors. De overheid heeft via Logius richting deze auditors gecommuniceerd dat vanaf januari 2023 de rapporten die uit deze audits volgen digitaal ondertekend moeten worden. En dat mag op twee manieren gebeuren, via QES of AES. 

En die keuze geeft onduidelijkheid onder ruim 1600 IT-auditors die ons land rijk is. Want wanneer doe je het nu goed? Als je ondertekent via een Qualified Electronic Signature of is een lager niveau, de Advanced Electronic Signature ook voldoende?  

Verouderde visie

‘De keuze die de overheid hierin geeft maakt het verwarrend en komt voort uit een verouderde visie die gaat over het idee dat elektronische handtekeningen duur en onhandig zijn. Dat was ook zo: tot een jaar of 10 geleden, maar dit speelt al lang niet meer’, aldus Ton Oosterwijk, eigenaar van PKIpartners. ‘Ik heb jarenlang deelgenomen aan de klankbordgroep authenticatie rijksoverheid en er is, onder meer, een duidelijke handreiking geschreven over onder meer dit onderwerp.’ 

‘Je zou denken dat het lagere niveau, de AES, het eenvoudigst en het goedkoopst is. Maar dat is niet zo, want hierbij onderteken je een document met een verificatie die je via e-mail of sms ontvangt. Daar moet dan weer een rapport aan ten grondslag liggen en daarvoor kan je een abonnement met een bundel afsluiten bij onze partner Evidos. Dus kiezen voor AES is niet per definitie eenvoudig, goedkoop of handiger.’ 

Onze boodschap

Kies, vanwege meerdere redenen, voor QES!  

Dan weet je per definitie zeker dat de manier waarop je als IT-auditor ondertekent toereikend is. Verder betaal je één bedrag wat je voor een QES dat bovendien drie jaar geldig is zónder dat er een prijs per tik wordt berekend. Daarnaast is ook de gratis Acrobat Reader geschikt voor QES ondertekenen, zonder dat je aanvullende handelingen moet verrichten door naar online aanbieders te moeten gaan. 

Mocht je er nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op

Bron: ec.europa.eu 

‘Van postzegel naar digitale handtekening’, Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services

Casper Moerbeek PKIpartners-Office-PKIpartners
Casper Moerbeek en Heleen Moorman (Mighty Resourcing Services) over de samenwerking met PKIpartners.

‘In Nederland is een digitaal ondertekend pdf nog wel gangbaar, maar in België is dat wel anders.’ Aan het woord is Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services, een bedrijf dat andere organisaties ondersteunt door consultancy.  Het bedrijf staat bekend als een professionele dienstverlener die gespecialiseerd is in detachering en deta/vast constructies. Men zorgt voor de juiste professional op de juiste plek. ‘Sinds 4 jaar mogen we de Vlaamse overheid tot één van onze klanten rekenen. En daar is het begrip digitale documentverwerking een stuk verder dan in ons land: elke Vlaming kan zelf digitaal tekenen. Men beschikt over een identiteitspas met een tokenhouder. De eisen van het ondertekenen van documenten door onze nieuwe opdrachtgever betekende dat we een certificaatwaardige oplossing moesten bedenken. En die hebben we gevonden in de samenwerking met PKIpartners.’

Kleine maar essentiële investering

‘Via het internet kwam ik vrij eenvoudig bij ze terecht’, vervolgt Casper. ‘Het eerste contact was uitermate prettig. Het kennisniveau binnen de organisatie ligt enorm hoog, ze weten precies waar ze het over hebben. Voor ons als bedrijf was het een kleine investering, maar wél een essentiële. Daarnaast hadden we haast, want we konden niet voor de overheid aan de slag als we het betreffende certificaat niet op orde hadden. PKIpartners heeft ons snel en goed geholpen, zowel praktisch als procesmatig.’

Fysieke identiteitscontrole

‘Zoals gezegd was de aankoop van ons product, de digitale sleutel, relatief klein, dus we hebben geen dagen onderzoek gedaan voor we met deze samenwerking startte’, lacht Casper. ‘Wel zijn we bij KPN op bezoek geweest, PKI heeft zelfs de afspraak voor ons geregeld. Het idee van een dergelijk bezoek is dat men een identiteitscontrole kan doen door een fysieke afspraak te combineren waarbij we onder meer ons paspoort moesten laten zien.’

‘Op gegeven moment krijg je de digitale sleutel in handen, maar die moet je dan ook nog ‘even’ werkend krijgen. En ook daar heeft PKIpartners ons met een bijzondere service geholpen: door in te loggen en met ons mee te kijken. Nét zolang tot het werkte.’

Casper Moerbeek, directeur van Mighty Resourcing Services

Goede service, geen factuur

‘Dat is alweer een aantal jaren geleden. En zo’n maand of zes terug had ik weer wat hulp nodig in verband met een grote aanbesteding waar we op in wilden schrijven. Ik stuurde een mailtje naar PKIpartners en een uur later had ik een afspraak via Teams en werd ik weer top geholpen. En de factuur? Die was niet nodig, zo zei men, want dit behoorde tot de standaard service die ze aan hun klanten geven. Als ik de dienstverlening van PKIpartners samen zou moeten vatten dan komen als vanzelf de woorden kennis, servicegerichtheid, kwaliteit én een goede prijs- en prestatieverhouding in me op.’

Tips voor anderen  

‘Aan anderen wil ik als tip meegeven dat ze niet moeten wachten tot ze het certificaat écht nodig hebben. Wij werken veel met Nederlandse leveranciers samen en die zijn stuk voor stuk te laat met aanvragen waardoor er onrust ontstaat. Mijn tip? Regel het vandaag nog, want voor je het weet heb je het morgen nodig en dan zit je ineens met een logistiek probleem. Als je in het buitenland zaken doet heb je deze digitale versleuteling sowieso nodig, maar je kunt er ook volledig op overgaan. Wij hebben dat gedaan. Waar we eerst nog een pdf-document digitaal ondertekenden, kiezen we nu altijd voor werken met een digitaal certificaat. Dat draagt bij aan de professionele uitstraling die wij belangrijk vinden.’

Verlenging en uitbreiding

‘Als ons contract in november afloopt, dan gaan we niet alleen verlengen, maar ook, uiteraard via PKIpartners, uitbreiden met aanvullende diensten. Nu kunnen we alleen nog digitaal ondertekenen, maar ik wil me ook op andere plekken kunnen identificeren, zodat voor iedereen duidelijk is dat ik tekeningsbevoegd ben voor de organisatie’, besluit Casper.  

Wat betekent het dat Logius gaat stoppen met publieke certificaten?

Logius

Attentie: dit bericht heeft geen effect op de gebruikers van PKIoverheid Private certificaten voor SBR/Digipoort en dergelijke.

Dit is een onderwerp dat eerst wat inleiding behoeft. En dan bij voorkeur in helder Nederlands: het internet bestaat uit drie delen: het publieke internet dat je aan kunt roepen vanuit je browser, zoals bijvoorbeeld Google, Safari, Brave of Chrome Edge dat zijn, of via een browser op je smartphone en dergelijke. Dit is het zichtbare internet. Dan is er het private internet, het onzichtbare internet, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor Digipoort. In feite alleen voor berichtenuitwisseling van machine tot machine (M2M). Tot slot heb je het darkweb, wat eigenlijk alleen in het nieuws komt met schimmige zaken als wapen- en drugshandel en meer. 

Verwarrende communicatie over PKIoverheid OV-2020 certificaat

Iris As, projectcoördinator bij PKIpartners licht toe: ‘Er wordt nogal verwarrend, onregelmatig en via allerlei kanalen gecommuniceerd over dat Logius met het PKIoverheid OV-2020 certificaat dat gaat stoppen eind 2022. Maar dat is nadrukkelijk niet aan de orde voor onze klanten die met financiële pakketten berichten versturen. Het is dus nergens voor nodig om hier ongerust over te zijn, want dit stoppen gaat niet over de Digipoort- communicatie.’ OV-2020 certificaten werden alleen gebruikt voor websites en voor apps. Onze relaties die wel gebruik maken van PKIoverheid OV-2020 worden door ons geattendeerd op de nieuwe certificaten die we leveren als alternatief. 

Twijfel of overleg?

Twijfel je? Of wil je even overleggen met iemand die in gewoon Nederlands uitlegt welke stappen je het beste kunt zetten? Neem dan contact op met onze supportdesk

Wij geloven in persoonlijke begeleiding rondom het aanvraagproces van: PKIoverheid certificaten, rechtsgeldige elektronische handtekeningen en beroepscertificaten en staan voor je klaar: van een enkel certificaat tot en met het beheren van je volledige certificaatportefeuille. Bel met 085 90 20 820. 

Beste IT-auditor, kies voor gemak en onderteken met QES bij versturen van audits over DigiD-assessments

De termen AES en QES hebben te maken met het niveau van rechtszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je samen iets overeenkomt, de een de ander vervolgens een mail stuurt ter bevestiging en er een akkoord volgt. Hierbij is het niveau van rechtszekerheid laag, je weet immers niet zeker wie op dat akkoord via e-mail reageert. Dat kan iedereen wel zijn. 

Hoger niveau van rechtszekerheid

Een hoger niveau van rechtszekerheid ontstaat bij het tekenen van een papieren contract dat je vervolgens met elkaar deelt. Wanneer je dit document door een ambtenaar, zoals bijvoorbeeld een notaris of een gerechtsdeurwaarder, laat bekrachtigen dan bereik je het allerhoogste niveau van rechtszekerheid. 

In de digitale wereld werkt het precies zo, ook daarin heb je verschillende niveaus van rechtszekerheid die gaan over digitaal vertrouwen. Het hoogste niveau is QES, dat staat voor Qualified Electronic Signature, het niveau daaronder is AES dat staat voor Advanced Electronic Signature, en het derde niveau is SES, voluit Simple Electronic Signature (de gebruikelijke term; Electronic Signature) 

Alle DigiD-koppelingen geaudit

Nu is het zo dat alle DigiD-koppelingen geaudit gaan worden door register IT-auditors die zijn verbonden aan NOREA: de beroepsorganisatie van IT-auditors. De overheid heeft via Logius richting deze auditors gecommuniceerd dat vanaf januari 2023 de rapporten die uit deze audits volgen digitaal ondertekend moeten worden. En dat mag op twee manieren gebeuren, via QES of AES. 

En die keuze geeft onduidelijkheid onder ruim 1600 IT-auditors die ons land rijk is. Want wanneer doe je het nu goed? Als je ondertekent via een Qualified Electronic Signature of is een lager niveau, de Advanced Electronic Signature ook voldoende?  

Verouderde visie

‘De keuze die de overheid hierin geeft maakt het verwarrend en komt voort uit een verouderde visie die gaat over het idee dat elektronische handtekeningen duur en onhandig zijn. Dat was ook zo: tot een jaar of 10 geleden, maar dit speelt al lang niet meer’, aldus Ton Oosterwijk, eigenaar van PKIpartners. ‘Ik heb jarenlang deelgenomen aan de klankbordgroep authenticatie rijksoverheid en er is, onder meer, een duidelijke handreiking geschreven over onder meer dit onderwerp.’ 

‘Je zou denken dat het lagere niveau, de AES, het eenvoudigst en het goedkoopst is. Maar dat is niet zo, want hierbij onderteken je een document met een verificatie die je via e-mail of sms ontvangt. Daar moet dan weer een rapport aan ten grondslag liggen en daarvoor kan je een abonnement met een bundel afsluiten bij onze partner Evidos. Dus kiezen voor AES is niet per definitie eenvoudig, goedkoop of handiger.’ 

Onze boodschap

Kies, vanwege meerdere redenen, voor QES!  

Dan weet je per definitie zeker dat de manier waarop je als IT-auditor ondertekent toereikend is. Verder betaal je één bedrag wat je voor een QES dat bovendien drie jaar geldig is zónder dat er een prijs per tik wordt berekend. Daarnaast is ook de gratis Acrobat Reader geschikt voor QES ondertekenen, zonder dat je aanvullende handelingen moet verrichten door naar online aanbieders te moeten gaan. 

Mocht je er nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op

Bron: ec.europa.eu