Een terugblik en vooruitblik: er komt veel certificaatwerk op ons af in 2022

‘Wanneer ik denk aan 2021 dan zie ik in elk geval een enorme toename van het gebruik van elektronische handtekeningen.’ Dat zegt Ton Oosterwijk, directeur van PKIpartners.

Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 PKIpartners
Een terugblik en vooruitblik: er komt veel certificaatwerk op ons af in 2022

‘We zijn, mede onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen, in versneld tempo een juridisch hoogwaardige digitale maatschappij aan het krijgen en dat wordt onder meer mede ingegeven door de aanstaande Wet digitale overheid en de aanstaande Wet modernisering elektronisch verkeer. Deze wetten, kortweg Wdo en Wmbev, hebben als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Ook de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, die vanaf 1 juli 2022 van kracht is, zal invloed gaan hebben. Daarnaast zie je dat er meer en meer onrust in de markt ontstaat rondom het verlengen en beheren van certificaten.’ 
 

Certificaten korter geldig 

Ton: ‘Die onrust ontstaat enerzijds uit de complexiteit van de materie en anderzijds uit de kortere levensduur van certificaten. Waar certificaten voor websites en apps niet lang geleden nog   3 jaar geldig konden zijn, is dat inmiddels teruggebracht naar een jaar. En dat legt druk bij instanties en bedrijven. Het is niet voor niets dat wij actief samenwerkingen en partnerschappen aangegaan met partijen die complementair zijn aan onze dienstverlening.’ 

Een vooruitblik: uitdagingen in het vooruitzicht 

‘Als ik naar 2022 kijk dan zie ik een aantal uitdagingen op ons afkomen. Zo gaat PKIoverheid stoppen met de uitgifte van website- en appcertificaten voor het publieke internet. Uiteraard zullen we vanuit PKIpartners betrokken klanten vooraf duidelijk informeren en helpen nu de overheid zaken op dit vlak loslaat. Precies zoals we dat, weliswaar op een ander vlak, al eerder voor deze relaties deden. Daarnaast zullen de invloeden van de maatregelen omtrent Covid, ook op digitaal vlak, nog meer merkbaarder worden in de maatschappij, kijkend naar het recht dat je als burger of ondernemer hebt op digitale informatie. De kwaliteit van deze informatie wordt nog altijd belangrijker: anderen moeten blind kunnen vertrouwen op de juistheid daarvan. Dat betekent dat het belang van gewaarmerkte, gecertificeerde informatie aan urgentie toeneemt. Ook vanuit grensoverschrijdend perspectief bezien.’ 

Nieuwe ontwikkelingen: voorkeursagent voor KPN Lokale Overheid 

‘Aan de andere kant durf ik wel te stellen dat zo’n 80% van onze werkzaamheden hetzelfde blijft: we blijven dezelfde service en kwaliteit aanbieden, blijven mooie nieuwe samenwerkingen aangaan en zullen nieuwe certificaten uitrollen. Ook gaan we, zoals we eerder al deelden, uitbreiden als voorkeursagent voor KPN. Er komen nieuwe mensen bij en ons bedrijf groeit. Samenvattend durf ik te stellen dat we ons blijven inzetten voor een robuuste digitale maatschappij en dat we ook continu in gesprek blijven met overheidsdienstverleners. We blijven aan de bel trekken als er misstanden zijn. Dat is een van de redenen dat we gestart zijn met deze PKIupdates: wij willen onze klanten en andere relaties proactief informeren over voor hen belangrijke zaken. Je wéét immers niet wat je niet weet: ook daarom zijn we gestart met deze communicatie. We krijgen positieve reacties op deze updates, mooie tips en zinvolle adviezen en daar zijn we dankbaar voor. Want ook hiervoor geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 

Namens het hele team van PKIpartners wensen we je een mooie decembermaand toe. 

Sinds 2011 is PKIpartners voor veel organisaties de steun en toeverlaat voor PKIoverheid certificaten, beroepscertificaten, elektronische handtekeningen en eHerkenning4. Niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook voor beroepscertificaten voor bijvoorbeeld het notariaat, accountancy en gerechtsdeurwaardersonderwijsinstellingen en lokale overheden leveren we certificaatbeheer als dienst.

 

 

 

Ton Oosterwijk, directeur PKIpartners

Hier staan we voor: van zzp tot beursgenoteerd

Ons doel is klanttevredenheid door een full service ondersteuning bij aanvragen, installatie en het beheer van uw certificaten. Wij maken daarbij geen onderscheid om wat voor soort klant het gaat; wij doen dit van zzp tot beursgenoteerd, voor communicatie via Digipoort tot het ondertekenen van overeenkomsten en aanbestedingen.  

Onze doelstelling is om het eenvoudiger voor u te maken en op soepele wijze uw PKIoverheid certificaten aan te vragen en bij u te implementeren. Daarin zijn we een bewezen specialist. Wij bereiden alles voor en begeleiden u volledig bij de aanvraag zodat alles snel en soepel verloopt.

Nieuw logo, nieuwe website – úw toepassing centraal 

Nu, in 2021, is het tijd voor een meer eigentijdse uitstraling met een nieuw logo en een nieuwe website. Maar omdat we goed begrijpen dat u druk bent en dit voor u geen wereldschokkend nieuws is, houden we het kort. Bezoek onze website die is opgebouwd met ú als uitgangspunt: de toepassing van de certificaten staat centraal. 

PKI-rond-overheid-certificaat-partners_logo_R_2021_RGB_diap

 

 

 

Het nieuwe logo van PKIpartners

 

 

 

Het oude logo van PKIpartners

Samenwerken: alleen ga je sneller, samen kom je verder

IT, techniek, overheid, security: het is ingewikkelde materie waarin veel veranderingen voorkomen. Veranderingen die, aangewakkerd door de coronacrisis, in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. PKIpartners werkt sinds jaar en dag veel samen met producenten en softwareontwikkelaars. Deze relevante informatie willen we graag met u gaan delen om u te helpen met uw bedrijfsvoering. 

Informatie en achtergronden: een maandelijkse nieuwsbrief 

De artikelen uit deze maandelijkse nieuwsbrief worden ook op onze website geplaatst en gedeeld op TwitterFacebook en natuurlijk LinkedIn. Als u zelf een onderwerp heeft dat u graag verdiept wilt zien, stuur dan gerust een e-mail naar info@pkipartners.nl. Of bel mij gewoon even. Dat is immers net zo gemakkelijk en persoonlijk. U bereikt me op 085 90 20 820.

Tot slot – dank u wel

Dank u wel voor het in ons gestelde vertrouwen, velen van u vertrouwen al 10 jaar op onze dienstverlening, de service én het persoonlijke contact. We staan u met plezier bij. Ook in de komende 10 jaar.