Uitgebreide klantverhalen

Managing partner trustkantoor:

‘Aanvraag PKIoverheid-certificaat met eHerkenning was niet gelukt zonder uitmuntende hulp van PKIpartners’

‘Wij helpen met name internationale klanten: we verlenen ze domicilie, dus een officieel geregistreerd adres in Nederland en bijbehorende management services. Het gaat dan veelal om vennootschappen, waarvan de directeuren, aandeelhouders of bestuurders zo goed als structureel in het buitenland zijn. We krijgen regelmatig te maken met ingewikkelde procedures en administratieve projecten die we voor onze klanten tot een perfect einde willen brengen. Om deze zaken naar behoren uit te voeren hebben we allerlei certificaten nodig, die dan weer onder toezicht van de overheid worden uitgegeven. Het aanvragen daarvan is, op zijn zachtst gezegd, nogal een ding. Gelukkig zijn er bedrijven die zich in deze complexe aanvraagtrajecten specialiseren en ons met raad en daad terzijde staan.’ Aan het woord is een managing partner bij een toonaangevend boutique trustkantoor dat zich richt op het beheren van tientallen vennootschappen.

Aabell Budgetbegeleiding & Bewindvoering:

'Dáárom besteed je uit wat niet tot je kernactiviteiten behoort'

‘Wij zijn er voor mensen die zelf niet meer uit het goed beheer van hun financiën komen. In eerste instantie wilde ik, ook vanuit mijn achtergrond, mensen met een verstandelijke beperking helpen. Dus dat was onze doelgroep bij aanvang. Als snel breidde het uit naar mensen die met een psychische problematiek kampten. Inmiddels is het uitgegroeid tot het bedrijf dat het nu is: we werken met 9 mensen vanuit ons kantoor in Barendrecht.
Onze basis ligt nog altijd in het oog voor de mens áchter het verhaal. Het maatschappelijk oogpunt zou je kunnen zeggen.’ Aan het woord is Jeanine Hallema, zelf bewindvoerder én oprichter van Aabell, een bedrijf dat zich, door inzet van erkende, gekwalificeerde beschermingsbewindvoerders, actief richt op budgetbegeleiding en bewindvoering voor mensen die hun financiële administratie niet (meer) op orde hebben en als gevolg daarvan in de schulden terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Vanuit hun kennis van en ervaring met het beheer van financiën en wettelijke en sociale regelingen, zetten zij mensen weer terug op het spoor naar een financieel gezonde toekomst.

Testimonials