Soms is het goed om even stil te staan. Zodat je terug kunt kijken naar wat er al bereikt is. Daarom delen we onze 5 best gelezen blogs. Ook omdat we regelmatig nieuwe inschrijvers op deze nieuwsbrief mogen verwelkomen.  

Voor hen zijn deze onderwerpen nieuw. Het is mooi om te zien dat jullie als lezers steeds opnieuw kiezen voor het lezen van een mix van persoonlijke verhalen en nieuwsberichten die op dat moment voor jullie actueel zijn. We kijken zorgvuldig naar welke thema’s aanslaan en welke minder: daardoor wordt de inhoud van onze update steeds relevanter en toegespitst op hetgeen je vanuit jouw vak nodigt hebt.  

Samenwerken of iets anders uiten? Kom maar op!  

Lijkt het je leuk om mee te werken aan een PKIupdate, bijvoorbeeld omdat je met ons hebt samengewerkt? Of omdat je je stoort aan de complexe manier waarop certificaten en andere middelen aangevraagd moeten worden en naar een oplossing zoekt? Of misschien heb je een mooi idee voor deze update of mis je een onderwerp? Meld je dan via onze contactpagina.  

We willen ons aanbod, onze informatie en álles wat jou helpt om het je gemakkelijk te maken in de ingewikkelde wereld van certificaataanvragen en wat daarmee samenhangt zo goed mogelijk blijven samenstellen. En dat kunnen we alleen met jouw hulp: want pas als we tot in detail weten waar jij behoefte aan hebt kunnen wij je de beste service geven. Niet voor niets zeggen we binnen PKIpartners: ons verdienmodel is het bedienmodel.  

Blog 1/5  Wat betekende het dat Logius stopt met publieke certificaten? 

Dit is een onderwerp dat eerst wat inleiding behoeft. En dan bij voorkeur in helder Nederlands: het internet bestaat uit drie delen:  

  1. Het publieke internet dat je aan kunt roepen vanuit je browser, zoals bijvoorbeeld Google, Safari, Brave of Chrome en Edge dat zijn, of via een browser op je smartphone en dergelijke. Dit is het zichtbare internet (wordt ook wel het clear web genoemd).  
  1. Dan is er het private internet, het onzichtbare internet, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor Digipoort. In feite alleen voor berichtenuitwisseling van machine tot machine (M2M) (wordt ook wel het deep web genoemd).  
  1. Tot slot heb je het dark web, wat eigenlijk alleen in het nieuws komt met schimmige zaken als wapen- en drugshandel en meer.  Een andere kant van het dark web is dat het ook gebruikt wordt door journalisten en mensenrechtenstrijders om uit het zicht van overheden met elkaar te kunnen communiceren. 

In dit artikel werd toegelicht waarom er in 2020 met veel donder en geweld ineens duizenden certificaten moesten worden vervangen, als gevolg van veranderde regelgeving door de toezichthouder van het publieke internet (CA/B forum)…  Lees verder 

Blog 2/5 ‘Ik begrijp de software uitdagingen van accountants én los deze voor ze op,’ Marijke Jacobs, oprichter en eigenaar van platform accountancy-software.NU  

‘Het idee achter het platform is om verschillende partijen met elkaar te verbinden. Zo zeggen accountants nog weleens teleurgesteld te zijn in de accountancy software die is aangeschaft. Tijdens een demo van een leverancier, zo stelt men, lijken er vaak heel veel mogelijkheden te zijn terwijl de werkelijkheid vaak wat kariger uit lijkt te vallen.’ Aan het woord is Marijke Jacobs, oprichter en eigenaar van het platform accountancy-software.NU, dat het antwoord vormt op softwarevraagstukken binnen accountancy… Lees verder 

Blog 3/5 Hoe juridisch onweerlegbaar zijn jouw digitale handtekeningen?  

‘Als gevolg van de veranderde manier waarop we met elkaar samenwerken, veelal op afstand, zijn er meer en meer rechtsgeldige elektronisch af te handelen transacties in onze maatschappij ontstaan. Een logisch gevolg daarvan is dat digitale handtekeningen, in de vorm van gekwalificeerde elektronische varianten, een steeds belangrijkere plaats innemen. Het gaat dan om het rechtsgeldig en digitaal kunnen ondertekenen van documenten en andere informatie. Bijvoorbeeld voor medewerkers binnen een bedrijf of organisatie, maar ook als beroepsbeoefenaar of als burger… Lees verder 

Blog 4/5 Beste IT-auditor, kies voor gemak en onderteken met QES bij versturen van audits over DigiD-assessments   

De termen AES en QES hebben te maken met het niveau van rechtszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je samen iets overeenkomt, de een de ander vervolgens een mail stuurt ter bevestiging en er een akkoord volgt. Hierbij is het niveau van rechtszekerheid laag, je weet immers niet zeker wie op dat akkoord via e-mail reageert. Dat kan iedereen wel zijn… Lees verder 

Blog 5/5 ‘Dan krijg je ineens bloemen van een klant. Niet nodig, wél attent,’ Iris As, projectcoördinator PKIpartners 

‘Wat ik leuk vind aan mijn werk bij PKIpartners? Alles in goede banen leiden, bijvoorbeeld door klanten te helpen en ervoor te zorgen dat hun aanvraagproces gemakkelijk en soepel verloopt.’ Aan het woord is Iris As, administratief projectcoördinator bij het bedrijf… Lees verder