PKI Consortium PKIpartners

Op het congres Post-Quantum Cryptography, waar we op 7 en 8 november jl. in Amsterdam aanwezig waren, hoorden we interessante kost.  

Er werd door diverse inspirerende sprekers stilgestaan bij Quantum Computing. En ook bij wat de effecten zijn op het beveiligen van verbindingen en apparaten (van telefoons en treinen tot satellieten). Wij als toehoorders kregen een interessant kijkje in de (nabije!) toekomst en dit vergezicht was slechts een deel van hetgeen we leerden tijdens deze twee dagen. 

Omdat het bijna onmogelijk is om hetgeen op deze dag gezegd is op een juiste manier kort samen te vatten, delen we deze video waar je de opening van het congres kunt bekijken. Dat geeft een beeld van het niveau dat er, zonder uitzondering, gehanteerd werd door door een flinke hoeveelheid internationale sprekers. Vanuit de hele wereld waren er mensen aanwezig, een totaal van maar liefst 1200 online en 250 fysiek in de zaal.    

Er worden zeer veel bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van security, privacy, informatieveiligheid en niet in de laatste plaats over informatiebeschikbaarheid. Veel ervan hebben we bezocht. Maar aan al die bijeenkomsten, congressen en seminars zat altijd een commerciële of politieke kant of een andersoortig, niet-belangeloos aspect. 

Post-Quantum Cryptography: belangeloos in woord en daad

Dit congres was kosteloos voor de aanwezigen: het werd bekostigd door de industrie, wetenschap, onderzoeksinstituten en Nederlandse overheidsdienstverleners. 

Logius (het PKIoverheid deel) was prominent aanwezig in de rol van co-gastheer, maar duidelijk zonder “wij van de overheid”. Ze organiseerden dit mede omdat men het belang van dialoog en netwerken onderstreept. En niet in alleen in woord, maar ook in daad. Andere sprekers waren van onder andere TNO, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Entrust, Utimaco, Thales, Qualcomm, NIST, Banco Santander, D-Trust, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), NXP, Cloudflare, Accenture, Primekey en nog vele anderen.

Wat is Quantum computing? 

Quantumcomputers zijn krachtige computers die gebruikmaken van principes uit de kwantummechanica, een tak van de natuurkunde. In tegenstelling tot klassieke computers die bits gebruiken (0 of 1), maken kwantumcomputers gebruik van kwantumbits of qubits, die tegelijkertijd 0 en 1 kunnen zijn. Deze eigenschap stelt kwantumcomputers in staat om complexe berekeningen veel sneller uit te voeren dan traditionele computers. Ze hebben het potentieel om problemen op te lossen die voor klassieke computers onpraktisch of onmogelijk zijn, zoals het kraken van bepaalde vormen van cryptografie. Hoewel kwantumcomputers nog in ontwikkeling zijn, vertegenwoordigen ze een spannende nieuwe benadering van informatieverwerking. 

Wat is post-quantumcryptografie? 

Post-quantumcryptografie is als het ontwikkelen van nieuwe sloten die zelfs tegen supersnelle inbrekers met toekomstige, zeer krachtige computers bestand zijn. Het gaat om het bedenken van geheime codes die niet kunnen worden gekraakt door de rekenkracht van kwantumcomputers. Dit is belangrijk omdat kwantumcomputers bestaande beveiligingsmethoden kunnen ondermijnen. Het doel is ervoor te zorgen dat onze digitale gegevens veilig blijven, zelfs als kwantumcomputers in de toekomst realiteit worden. Post-quantumcryptografie is als het toekomstbestendig maken van onze digitale sleutels en sloten. 

Voor ons als PKIpartners heeft het opdoen van deze kennis maar één doel. Namelijk om het weer te delen. 

Post-Quantum Cryptography: de link met PKIpartners 

Quantum Computing, dat als geavanceerd vakgebied binnen de informatica de principes van de kwantummechanica gebruikt om bepaalde soorten berekeningen veel efficiënter uit te voeren dan klassieke computers, gaat impact maken op de hele wereld. Ook op het gebied van certificaten. Daarom volgen we de ontwikkelingen nauwgezet én houden we je op de hoogte.  

Dit artikel is alvast bedoeld als bewustworder. Je kunt de term maar een keer gehoord hebben. Heb je in tussentijd vragen? Neem dan contact met ons op, dan praten we je bij over de voor jou relevante ins en outs.