Vanaf 1 april 2023 wordt er een nieuwe Europese rechtbank in het leven geroepen voor het behandelen van zaken rondom Europese octrooien; het Unified Patent Court. Deze rechtbank gaat voor de 17 aangesloten Europese landen (zie afbeelding links) inbreukzaken en nietigheidszaken behandelen. Het Unified Patent Court doet daarbij uitspraken over zowel unitaire octrooien als Europese octrooien. Heeft u een Europees octrooi in bezit of wilt u deze gaan aanvragen, dan is de komst van het Unified Patent Court voor u van belang.

Wat betekent het Unified Patent Court voor een bestaand Europees octrooi?

Nederland heeft zich aangesloten bij het Unified Patent Court. Dit heeft niet alleen gevolgen voor toekomstige octrooien maar ook voor een bestaand Europees octrooi. Bezit u al een Europees octrooi? Dan komt u voor de keus te staan of u toekomstige conflicten wil laten behandelen door de Nederlandse rechtbanken of door het Unified Patent Court. Met een zogenaamde ‘opt-out’ kunt u binnen de overgangsperiode van 7 jaar aangeven dat u geen gebruik wil maken van het Unified Patent Court. Doet u dat niet binnen de overgangstermijn dan valt uw Europees octrooi vanaf dan onder de Unified Patent Court. 

Echter is er natuurlijk wel een reden dat deze overkoepelende rechtbank nu wordt gesticht. Voorheen kon een rechtszaak rond een Europees octrooi in elk land opnieuw worden behandeld en ook in elk land een andere uitspraak krijgen. Dit leidde niet alleen tot veel verwarring, maar ook tot torenhoge kosten. Een uitspraak van het Unified Patent Court daarentegen geldt voor alle aangesloten landen. Hierna is er nog één mogelijkheid om in beroep te gaan en daarna is de uitspraak definitief. Dit voorkomt dus een ellenlange en parallelle juridische procedure.

Wat betekent het voor de aanvraag van een nieuw octrooi?

Naast het Europees octrooi komt er vanaf de start van het Unified Patent Court ook een unitair octrooi. Dit octrooi is dan in één klap geldig in alle 17 deelnemende landen. Dit octrooi kan dan nog aangevuld worden voor niet-deelnemende landen. Een unitair octrooi heeft daarnaast als voordeel dat er maar één keer per jaar een instandhoudingstaks over moet worden betaald en er ook maar 1 vertaling hoeft worden aangeboden. Dit scheelt dan ook aanzienlijk in de kosten ten opzichte van een Europees octrooi dat moet worden verleend per land. Het aanvragen van een Europees octrooi blijft uiteraard wel mogelijk, maar alle rechtszaken rondom dit octrooi worden dan wel behandeld door het Unified Patent Court.

Tekst gaat verder onder video.

Hoe verloopt de communicatie met het Unified Patent Court?

Om te kunnen communiceren met het Unified Patent Court maken zij gebruik van een CMS-systeem met hoge beveiliging. Daarvoor heeft u dan ook twee certificaten nodig:

  1.  een authenticatie certificaat. Het authenticatie certificaat is nodig om in te kunnen loggen op het CMS-systeem. Hiervoor is ook de verplichting gesteld dat dit certificaat op een hardware device, bijvoorbeeld een USB-stick of smartcard , moet staan.
  2. Een gekwalificeerde elektronische handtekening. Dit is nodig om de onweerlegbaarheid te bevestigen bij de ondertekende stukken die u uploadt. 

Gaat u contact opnemen met het Unified Patent Court en heeft u dus deze certificaten nodig? Vraag die dan aan bij PKIpartners.