‘Als er een verandering is rondom een certificaatbeheerder dan is het zaak dat er actie ondernomen wordt. Want dit is een wijziging die echt impact heeft binnen je organisatie. Wijs, om te beginnen, een ander persoon aan zodat het juiste certificaat geleverd kan worden. PKIpartners verzorgt niet alleen de levering van dit soort certificaten, we regelen ook het beheer en bewaken welke certificaten er in omloop zijn. Zo houden we bijvoorbeeld de verloopdata bij zodat alle certificaten binnen de betrokken organisatie geldig en actueel zijn.  
Het thema certificaten, beveiligd inloggen en dan ook nog door de juiste persoon, is sowieso een terugkerend thema dat in toenemende mate aandacht krijgt. Zo vindt men bijvoorbeeld dat de manier van inloggen verbeterd moet worden. 

Zo heeft Bureau Financieel Toezicht, kortweg het BFT, de wettelijke uitvoeringstaak om toezicht te houden op de financiële gezondheid van de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaars, gerechtsdeurwaarders en notarissen. Een belangrijke taak, want vanuit kantoren is het verplicht om een aantal keren per jaar cijfers aan te leveren. In totaal gaat dat om zo’n 8.500 indieningen op jaarbasis. En waar dat in het verleden nog om het vullen van een gebruikersnaam en wachtwoord ging, zie je nu de nadruk verlegd is op het rechtsgeldig elektronisch ondertekenen van de indiening. Een goede zaak, want we herinneren ons vast nog de zaken uit media waar door frauduleuze boekingen miljoenen euro’s verduisterd werden door ogenschijnlijk betrouwbare personen.  

Het is van belang dat de indieningen onweerlegbaar zijn en dat wordt gerealiseerd door het zetten van een rechtsgeldige elektronische handtekening met bijvoorbeeld een beroepscertificaat of een persoonsgebonden certificaat al de indiening wordt gedaan door een medewerkers van het kantoor of diens gedelegeerde. 

De eerste stappen  

Dit betekent dat er een elektronische handtekening bijgevoegd is, waardoor je precies na kunt gaan wie er voor een bepaalde (trans)actie getekend heeft. Inmiddels is het, mede door alle zaken die misliepen, verplicht om dit inloggen inderdaad op deze nieuwe manier te doen. Het BFT heeft daartoe een nieuw portaal ingericht. En wat blijkt? Mensen lopen tegen problemen aan en velen daarvan nemen contact op met onze helpdesk. Men wil bijvoorbeeld weten hoe aan het juiste certificaat te komen. En verder krijgen we veel vragen binnen omtrent digitaal ondertekenen en de begeleiding naar nieuwe certificaten. Onze dienstverlening is erop gericht om de beroepsbeoefenaars of de medewerker van het (notariskantoor) kantoor of de gedelegeerde (de boekhouder/accountant) bij te staan in het verkrijgen van een handtekening en het leren gebruiken van de handtekening om een indiening te kunnen tekenen voordat het geüpload wordt.

De oude manier wordt uitgefaseerd 

Ook is het zo dat in de toekomst notariskantoren en gerechtsdeurwaarders zelf hun financiële verslaglegging moeten indienen. De onderliggende stukken moeten wederom rechtsgeldig ondertekend worden geüpload. En we hebben het al vaker gezegd: het is en blijft complexe materie. Zo worden onder het stelsel van PKIoverheid verschillende typen certificaten uitgegeven, die allemaal hun eigen toepassing hebben. Het is dus ook logisch dat er veel vragen zijn: je kunt immers een bepaald persoon námens een organisatie documenten laten ondertekenen en dat betekent nogal wat. Zeker als mensen niet te goeder trouw handelen. Een ander aspect gaat dan weer over de check of het juiste certificaat aanwezig is. In de ideale wereld zou het zo zijn dat als iemand een certificaat gebruikt of dit uploadt, dat het nieuw BFT-portaal dan kijkt naar de juistheid ervan in die specifieke situatie. Maar zo ver zijn we nog niet: die functie zit er nog niet in. Tot die tijd, en uiteraard ook daarna, nodigen we iedereen, die welke vraag dan ook heeft over PKIoverheidcertificaten of iets dat daarmee samenhangt, uit om contact met ons op te nemen. Je bereikt ons rechtstreeks via 085 90 20 820 of info@pkipartners.nl Of je vult het contactformulier in.

Voor meer informatie over het nieuwe DiginBFT portaal kunt  u terecht bij  BFT 

Telefoon: 030 – 251 69 84

e-mail: bft.post@bureauft.nl
website: http://www.bureauft.nl/