‘Bij PKIpartners zijn ze te bescheiden’, Wiebe Heeres, Merk- & Marketingstrateeg

‘Toen ik zag dat er intussen meer dan 100 reviews verzameld zijn, met een gemiddeld cijfer van een 9,4, kreeg ik een mooi idee.’ Dat zegt Wiebe Heeres, Merk- en Marketingstrateeg van Ministry of Marketing en actief voor PKIpartners. ‘Onze samenwerking is immers begonnen met de ambitie om, onder andere, meer te doen met alle positieve klantverhalen. Het passeren van een aantal van 100 reviews vind ik daarom een mooi moment om bij stil te staan.’ 

Wiebe Heeres, voor PKIpartners

Wiebe Heeres, Merk- en Marketingstrateeg van Ministry of Marketing

De start van onze samenwerking 

‘Als ik terugdenk aan de start van onze samenwerking, dat is in augustus 2020 geweest, dan herinner ik me nog goed wat Ton vertelde. Hij zei: ‘We hebben ruim 2500 klanten die heel trouw zijn en we ontvangen sinds jaar en dag uitgesproken klanttevredenheid. Misschien moeten we daar eens wat mee doen. We zijn uniek in certificaatdienstverlening en we hebben niet het doel om alleen maar certificaten te leveren. We gaan voor het hoogste serviceniveau en hebben zúlke mooie verhalen te vertellen.’ Wiebe: ‘Het was precies de toon en de bescheidenheid die past bij PKIpartners. Een prachtige eigenschap natuurlijk, maar het is ook goed om uit de schaduw stappen en je succesverhalen te delen. Daarmee kun je anderen helpen.’ 

De aanpak: van prima naar prachtig 

‘In eerste instantie hebben we toen de gedateerde website aangepakt. Deze was in de basis nog prima, maar niet meer helemaal actueel. Vervolgens hebben we PKIpartners, door intens samen op te trekken, een professionaliseringsslag door laten maken. Deze ronde hebben we voorbereid door eerst enkele sessies met Ton, medewerkers, klanten en leveranciers in te plannen. Ik heb ze daarin het hemd van het lijf gevraagd, bijvoorbeeld over hoe de markt, de behoeftes en PKIpartners in elkaar zitten, wat er goed ging en waar ruimte voor ontwikkeling en verbetering zit. Ook hebben we gekeken naar het aantal en het type medewerkers, of de systemen op orde waren, naar de concurrentie en meer. Vervolgens is er een marktanalyse gemaakt, als onderdeel van een uitgebreide SWOT-analyse.’

‘Een belangrijk aandachtspunt binnen deze analyses was hoe PKIpartners zichzelf wilde presenteren naar de markt. Want dat gebeurde tot op dat moment nog veel te bescheiden en kleinschalig in verhouding tot de kwaliteit die men biedt. Precies dat is ook de reden dat het tijd is om deze mooie reviews naar buiten te brengen. Zónder te schreeuwen hoe goed PKIpartners is en uiteraard volledig zonder borstklopperij, want dat past niet bij het bedrijf. Gelukkig maar, want dan zou onze samenwerking niet zo soepel verlopen denk ik. Waar het mij om gaat is dat we dit bedrijf een goed positioneringsverhaal meegeven, waarbij we bovendien in een beperkt aantal zinnen kunnen uitleggen wat PKIpartners doet en hoe ze dat doen. De thematiek waar ze zich mee bezighouden is immers niet alledaags en voor velen onbekend. Zo zorgen we ervoor dat de klasse van PKIpartners ook daadwerkelijk overkomt bij de mensen die naar zo’n partner op zoek zijn’, aldus Wiebe. 

Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek 

‘Inmiddels doen we door het verzamelen van de reviews eigenlijk doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek. We stellen vragen waarbij klanten (desgewenst anoniem) aan kunnen geven wat er goed ging en welke punten er ter verbetering zijn. Niet alleen omdat er altijd dingen te verbeteren zijn, maar ook omdat de behoefte van de klanten verandert. Ook kijken we proactief naar terugkerende thema’s, waarbij we aandacht hebben voor de sterke punten, maar ook voor de onderwerpen die als minder goed ervaren worden.’

‘In de top drie komt duidelijk naar voren dat de persoonlijke benadering, de prettige omgang en het communiceren in begrijpelijke taal als zeer prettig ervaren worden. Blijkbaar zijn de mensen van PKIpartners in staat om complexe materie in Jip en Janneke-taal uit te leggen. Het klinkt misschien wat flauw, maar bij de analyse van kritische punten komt er vervolgens nauwelijks iets naar voren. Onlangs nog hadden we een klant die niet helemaal tevreden was, maar vervolgens tóch een zeer positieve review heeft geschreven omdat een en ander perfect werd opgelost.’ 

Verbeterpunten? Nee, ga zo door 

‘De vraag over eventuele verbeterpunten wordt door 90% van de respondenten leeggelaten óf beantwoord met een vorm van ‘Nee, ga zo door’.  We hebben nu dus een aantal van ruim 100 reviews behaald. Sommige respondenten vragen om een meer procesmatige uitleg, omdat er iets meer sturing zou mogen zijn over waar de klant zelf op moet letten. En daarnaast blijkt er behoefte om medewerkers nog meer vanuit eigen persoonlijke titel te laten communiceren. Al is het aantal opmerkingen hierover zo klein, dat we dit liever eerst monitoren en er pas iets mee doen als het echt vaker terugkomt. Als er meer kritische punten waren hadden we dat graag gemeld, lacht Wiebe. ‘Dat houdt de zaak immers een beetje in evenwicht. Maar het is zoals het is, óók bij deze 100 mooie reviews.’ 

Hoe juridisch onweerlegbaar zijn jouw digitale handtekeningen?

Als gevolg van de veranderde manier waarop we met elkaar samenwerken, veelal op afstand, zijn er meer en meer rechtsgeldige elektronisch af te handelen transacties in onze maatschappij ontstaan. Een logisch gevolg daarvan is dat digitale handtekeningen, in de vorm van gekwalificeerde elektronische varianten, een steeds belangrijkere plaats innemen. Het gaat dan om het rechtsgeldig en digitaal kunnen ondertekenen van documenten en andere informatie. Bijvoorbeeld voor medewerkers binnen een bedrijf of organisatie, maar ook als beroepsbeoefenaar of als burger. 

Steeds nieuwe partnerships 

PKIpartners werkt niet voor niets steeds samen met nieuwe partners die een mooie aanvulling vormen op de huidige diensten en productportfolio. In een van onze volgende updates vertelt Marijke Jacobs, directeur van Accountancy Software.nu meer over haar ambitie. Dit gaat om softwareleveranciers en gebruikers van accountancy software een platform te bieden om al hun vraagstukken met betrekking tot de softwareop te lossen. En dat is slechts één voorbeeld van een nieuwe samenwerking die we met plezier aangaan. Ook Robert Heinen, medeoprichter van consumentenplatform Linckr en verbonden aan Urben Prime komt aan het woord.  

Kies voor het juiste certificaat 

Wanneer je, vanwege je werk of anderszins, een elektronische handtekening aan wil vragen en implementeren, dan is daar een certificaat voor nodig. In dit certificaat zijn je naam en, wanneer van toepassing, de bedrijfsnaam zichtbaar opgenomen. Op deze manier kan de ontvangende partij eenvoudig de rechtsgeldigheid van de handtekening verifiëren. Daarmee is het document specifiek door jouw ondertekening authentiek, integer en juridisch onweerlegbaar geworden. 

Transformatie geldt voor iedereen 

‘In de praktijk zien we dat klanten inmiddels wel beseffen dat ze mee moeten in deze transformatie naar digitaal, maar dat men wél met de passende rechtszekerheid moet blijven ondertekenen. Waar vaak nog wel onduidelijkheid over is, is de definitie van een rechtsgeldige elektronische handtekening’, aldus Ton. ‘En dat geldt soms ook voor de klanten van onze klanten. Zo helpen we bijvoorbeeld een behoorlijk aantal accountantskantoren die deze interessante informatie samen met ons delen met hun eigen klanten. Dit omdat ook die partijen (de klanten van deze accountantskantoren) te maken hebben met dit soort type handtekeningen. En daar helpen wij ze graag bij. We maken een en ander eenvoudig door inzet van onze persoonlijke begeleiding. We geloven niet in uitgebreide handleidingen, maar lopen liever samen rustig alle stappen door om vragen te beantwoorden en onzekerheden te adresseren. Daardoor worden de juiste keuzes gemaakt en verloopt de aanvraag van je elektronische handtekening in één keer goed. Schoenmaker blijf bij je leest zeggen we dan. En voor ons is dat het bezig zijn met gekwalificeerde elektronische handtekeningen.’  

Belangrijke partners 

Ton: ‘Zo werken we ook samen met partners als Secrypt uit Duitsland, dat de mogelijkheid biedt om elk soort informatie te kunnen voorzien van een dergelijke handtekening. Maar het kan ook gaan om juridisch uiterst precaire documenten. Dat kan gaan over relatief eenvoudige arbeidsovereenkomsten, die bijvoorbeeld met een juridisch mindere impact en dus een ‘lichtere’ variant van een geavanceerde elektronische handtekening verzorgd kunnen worden. Dat pakken we op door inzet van partner Evidos zodat we al onze klanten kunnen bedienen. Dit bedrijf is dé marktleider in de digitale handtekeningidentificatie sinds 2008. Zij voorzien documenten binnen 2 minuten van een digitale handtekening op een eenvoudige, efficiënte en rechtsgeldige manier met onder andere iDIN en DigiD.’ 

Niet voor alles is gekwalificeerd certificaat nodig 

Waar het mij om gaat is dat de lezers van deze update zich realiseren dat de inzet van dit soort handtekeningen ook bij hen een rol kan spelen. Je weet immers niet wat je niet weet. De tweede stap is over dit onderwerp nadenken, weten hoe het zit en weten welke acties te ondernemen. En aan hen die vragen hebben wil ik zeggen, neem dan vooral even contact met ons op. Voor ons is dit dagelijkse kost en dus zó geregeld.’  

Testcertificaten voor beroepsbeoefenaars

Beroepsbeoefenaars, zoals accountants, notarissen en gerechtsdeurwaarders hebben een speciaal certificaat nodig waarin hun beroepstitel opgenomen is. Maar soms heb je geen van deze beroepstitels, maar tóch een dergelijk certificaat nodig om een applicatie of ondertekening te testen. Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij softwareleveranciers die werken voor beroepsbeoefenaars. En onder meer dit soort (test) beroepscertificaten levert PKIpartners: we vragen aan en implementeren deze onmisbare certificaten in bepaalde functies en rollen. Voor de digitale uitoefening van je beroep heb je immers een PKIoverheid Beroepscertificaat nodig. Bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten, repertoria, van XBRL assurance berichten of voor het ondertekenen van accountantsverklaringen en meer.


 


Belangrijk certificaat voor beroepsbeoefenaars

In dit certificaat zijn naast je naam ook je beroepstitel zichtbaar opgenomen, zodat de ontvangende partij de rechtsgeldigheid kan verifiëren. Het document is door je ondertekening authentiek, integer én juridisch onweerlegbaar geworden. Daarom worden aan Beroepscertificaten vanzelfsprekend de hoogste vertrouwenseisen gesteld. Daar hoort ook een toetsing bij het betreffende beroepsregister bij. Daarom vereist het aanvragen of vernieuwen van een certificaat nauwkeurigheid bij elke stap. Om als softwareleverancier je klanten goed te kunnen helpen en te kunnen ontwikkelen met een certificaat (net als een beroepscertificaat) is dit testcertificaat beschikbaar.


Kies voor goed, vertrouwd en snel

Onze medewerkers zijn snel en vlot bereikbaar om te luisteren en advies te geven. Als het nodig is verzorgen we ook de afstemming met je ICT-leveranciers voor de werking op je serveromgeving en software. Daarnaast herinneren we je gegarandeerd 8 weken vóór het verlopen van je certificaat aan tijdige verlenging. Op die manier vernieuwen wij tijdig je certificaat en blijft je software probleemloos functioneren. En dat geldt voor zowel de genoemde beroepsgroepen als voor softwareleveranciers die een testcertificaat nodig hebben om hun klanten goed te helpen.

Meer leren of even sparren?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

PKIontwikkelingen: welke certificaatvervanging is gaande?

‘Er zijn, door de berichtgeving in de markt, nogal wat mensen die denken dat PKIoverheid gaat stoppen. Maar dat is niet waar. Het gaat enkel om de website-certificaten die na december 2022 niet meer uitgegeven worden en dat heeft voor lang niet iedereen invloed.’ Aan het woord is Ton Oosterwijk, eigenaar van PKIpartners.


 

Onrust niet nodig

‘Het gaat namelijk om de publieke (SSL/TLS-) servercertificaten die uitgegeven worden onder de vertrouwensstructuur van de PKIoverheid. Op 5 december aanstaande, in 2022 dus, wordt de uitgifte daarvan beëindigd. Dit heeft, en dat wil ik graag benadrukken, geen enkele invloed op de uitgifte van bijvoorbeeld Private servercertificaten, Private Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijke en Beroepscertificaten. Het gaat puur om de uitgifte van website- en appcertificaten voor het publieke internet.’

Maak onderscheid in uitgifte tot of ná 5 december 2021

Maak je gebruik van publiek vertrouwde servercertificaten onder PKIoverheid? Dan zijn dit de mogelijke situaties die spelen:

Zijn je publiek vertrouwde server certificaten uitgegeven tot 5 december 2021 dan zijn je certificaten nog een jaar geldig, tot uiterlijk 5 december 2022.

Zijn je publiek vertrouwde server certificaten uitgegeven ná 5 december 2021 dan hebben deze certificaten een geldigheid van maximaal 9 maanden.

‘Op dit moment werken we samen met KPN ook aan de opvolger van dit type certificaten. En je kunt ervan op aan dat wij je ruim op tijd zullen informeren. De belangrijkste boodschap? Als je een Private servercertificaat, Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijk- of Beroepscertificaat hebt: geen paniek, want er verandert niets’, besluit Ton. ‘En heb je wel een publiek vertrouwd PKIoverheid-servercertificaat? Ook dan komt het allemaal dik voor elkaar.’

Neem contact op bij vragen

Wil je meer over dit onderwerp weten of even vrijblijvend overleggen? Neem dan vooral contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

‘De onrust over PKIoverheid certificaten neemt toe’, Kelly van Duin, Xolphin

‘We zijn een samenwerking met PKIpartners gestart om een antwoord te geven op het actuele PKI-vraagstuk. We vullen elkaar, specifiek op het onderdeel PKIoverheid, naadloos aan en bieden daarmee samen een volledige oplossing aan onze klanten.  Bij Xolphin adviseren we dagelijks heel veel klanten. Specifiek voor het overheidssegment kunnen we klanten die behoefte hebben aan uitgebreide persoonlijke begeleiding doorverwijzen naar PKIpartners.’ 

Aan het woord is Kelly van Duin, verantwoordelijk voor marketing en communicatie binnen Xolphin. Dit bedrijf staat bekend als de grootste aanbieder van SSL certificaten in Nederland. Ook (h)erkent de markt deze organisatie al jaren om de deskundige support en de snelle, betrouwbare en voordelige levering van SSL certificaten en digitale handtekeningen van de vertrouwde merken. Met meer dan 30 medewerkers voert Xolphin de validatie van certificaten grotendeels zelfstandig uit in 11 verschillende talen. 


 

Waarom PKIpartners? 

‘De samenwerking met PKIpartners komt ons heel goed van pas, zo kunnen we extra service bieden voor klanten die hier behoefte aan hebben door te verwijzen naar PKIpartners voor extra ondersteuning. De persoonlijke begeleiding is daarbij heel belangrijk, juist omdat de materie zo ingewikkeld is. Denk dan aan de overgang van de huidige situatie naar de uitfasering van PKIoverheid SSL, eventueel over moeten stappen naar andere leveranciers om aansluiting te blijven houden en het niet-sluitende overheidsadvies. We merken in de overheidsmarkt dat het onderwerp certificaten ook meer en meer begint te leven. Dat zien we bijvoorbeeld aan de toenemende stroom e-mailtjes die over dit onderwerp gaan. Ook wij hebben nog niet alle antwoorden maar kunnen wel waarschuwen wat er gaat gebeuren en klanten naar de juiste wegen leiden. Een weg zoals bijvoorbeeld PKIpartners dat is. Het is vooral de complementaire samenwerking tussen onze bedrijven die een meerwaarde voor de markt en onze eigen organisaties oplevert.’ 

De samenwerking in een kernwoord 

Kelly: ‘Wanneer ik aan de contacten met PKIpartners denk dan komen als vanzelf woorden als enthousiasme en professionaliteit in me op. Er is, specifiek op het gebied van PKIoverheid, veel behoefte aan de totale ontzorging op het hoge kwaliteitsniveau dat Ton, samen met Iris en andere collega’s aanbiedt. Dat heeft te maken met de ingewikkelde procedures en wordt door de actuele uitfasering alleen maar lastiger. Je ziet ook dat er, mede vanwege het complexe karakter van de materie, nog weinig aanbod in de markt is op dit vlak. Ik ken eigenlijk geen enkel bedrijf dat zich zó diepgaand op overheidscertificaten richt als PKIpartners dat doet. Die gedegen aanpak maakt het ook fijn om naar ze te kunnen verwijzen’, aldus Kelly. 

Toenemende onrust in de markt 

‘Verder merk je de toenemende onrust in de overheidsmarkt: bedrijven maken zich zorgen over de manier waarop de certificaten binnen hun infrastructuur geregeld zijn en hoe ze kunnen anticiperen op de wijziging in het aanbod. Wanneer je bijvoorbeeld het woord ‘PKIoverheid SSL’ in Google intikt, dan komen er verontrustend weinig relevante zoekresultaten. En wordt, zeker gezien het belang van het onderwerp, echt te weinig over geschreven. Juist daarom is de samenwerking tussen PKIpartners en Xolphin zo waardevol: samen vullen we het gat in de markt waar veel behoeften liggen.’ 

Gratis certificaten: niet altijd de beste keuze

‘Ook zien we een ontwikkeling van gratis certificaten in de markt ontstaan. Dat is niet nieuw maar beslaat inmiddels wel een relatief groot marktaandeel. Voor veel toepassingen zijn deze gratis alternatieven prima, maar heel vaak is dit ook niet het geval. Zeker voor overheidsinstanties, zoals ook gemeenten dat zijn, is het onwenselijk om voor een gratis certificaat te gaan. Al is het alleen al omdat er geen enkele controle op de inhoud ervan is. Waar het vooral om gaat is dat deze certificaten geen bedrijfsgegevens bevatten, wat ze ongeschikt maakt voor bijvoorbeeld een publieke website van een gemeente. Zo zal een betrokken gemeente zélf voor iedere toepassing hierin een afweging moeten maken. Dat is ook het advies van het NCSC. Uiteraard kunnen Xolphin en PKIpartners hierin gezamenlijk adviseren en begeleiden.’ 

‘Daarnaast zie je ook een behoorlijke wildgroei ontstaan. We hebben immers zoveel slimme producten tegenwoordig, bijna alles lijkt met het internet verbonden: van de intelligente deurbel tot complete smart home systems. En ook daarvoor zijn kwalitatief hoogwaardige certificaten nodig. Al die certificaten moeten ook beheerd worden. Niet voor niets bieden we vanuit Xolphin actief een platform aan waarin je certificaten van verschillende leveranciers kunt beheren. Dat geeft rust en overzicht. Dat is ook nodig, want de gevolgen van dit beheer niet goed oppakken zijn groot. Stel je voor dat een gemeente de verlenging van een certificaat vergeet: dan kun je vanaf dat moment als burger bijvoorbeeld geen paspoort of identiteitskaart afnemen. Dat betekent wel wat. Zeker als je weet dat het niet mogelijk is om dit soort certificaten stilzwijgend te laten verlengen. Als je dan beseft dat certificaten die vroeger met gemak 10 jaar geldig waren, tegenwoordig slechts 1 jaar geldig zijn, dan begrijp je dat er werk aan de winkel is. Kortom, we kunnen aan de slag en Xolphin draagt, samen met PKIpartners, graag haar steentje bij.’